บริการที่ปรึกษาระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ

(QMS: Quality Management System)
TIBD ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดวางระบบมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO และมาตรฐานสากลอื่นๆ รวมไปถึงในส่วนของการบูรณาการระบบมาตรฐานพร้อมกันหลายมาตรฐาน ให้กับหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือองค์กรขนาดเล็กต่างๆ ที่ต้องการจัดวางระบบภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ (Health & Beauty) ที่ทาง TIBD มีความเชี่ยวชาญและพร้อมด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ให้ทุกองค์กรที่เข้ามาปรึกษากับเรามั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถ “ลด ปรับปรุง เพิ่มทักษะ และพัฒนา” ให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

บริการที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ

เครื่องสำอาง

(Cosmetics)

อาหารเสริม

(Supplements)

อาหาร

(Food)

ยาและเวชสำอาง

(Medicine)

เครื่องมือแพทย์

(Medical Devices)

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

(Business Consultant)

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสหกรรมเครื่องสำอาง (QMS: Quality Management System for Cosmetic Industry)

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

QMS: Quality Management System for Cosmetic Industry

 

ความน่าเชื่อถือในการผลิตเครื่องสำอางคือสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อโรงงานผลิต และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่สนใจอยากจะได้รับการรับรองมาตรฐานในโรงงานทาง TIBD ของเรานั้นพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐาน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจเครื่องสำอางของคุณสามารถก้าวไปอยู่ในจุดที่พร้อมจะแข่งขันและผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
ISO 9001:2015 (Quality Management System)

 

Good Manufacturing Practice (GMP)

 

ISO 17025:2005

 

ISO 22716:2017

 

HALAL

 

ASEAN GMP

 

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสหกรรมเครื่องสำอาง (QMS: Quality Management System for Cosmetic Industry)

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริม

QMS: Quality Management System for Supplement Industry

“มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารพิษ” คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเมื่อจะบริโภคอาหารเสริม และโรงงานอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนั้นจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่ง TIBD มีบริการพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเสริม ให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน
ISO 9001:2015 (Quality Management System)

 

FSSC 22000

 

GMP Codex

 

HACCP

 

HALAL

 

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

QMS: Quality Management System for Food Industry

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคง ซึ่งทาง TIBD พร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะได้รับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน
ISO 9001:2015 (Quality Management System)

 

FSSC 22000

 

GMP Codex

 

HACCP

 

HALAL

 

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยา

QMS: Quality Management System for Medicine Industry

“คุณภาพของยา” มีผลต่อผู้ใช้งานทั้งในส่วนของประสิทธิผลของยา และความปลอดภัย ดังนั้นการจะผลิตยาที่ดีจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และด้วยในอุตสาหกรรมยา มีการแบ่งประเภทเป็นยาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบัน ทำให้ในการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงงานผลิตจะมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยา ซึ่งทาง TIBD นั้นพร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยา ให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

Good Manufacturing Practice (GMP)

 

ISO 17025:2005

GMP PIC/S

 

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

QMS: Quality Management System for Medical Device Industry

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความเข้มงวดในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยและลักษณะเฉพาะของการใช้งาน จึงมีข้อบังคับที่ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จะต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และทาง TIBD พร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

ISO 17025:2005

ISO 9001:2015 (Quality Management System)

 

Good Manufacturing Practice (GMP)

 

ISO 13485:2016

 

GMP PIC/S

 

ระบบมาตรฐานคือหัวใจสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของคุณสามารถก้าวนำคู่แข่ง ลดการสูญเสีย เพิ่มคุณภาพ ให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สำหรับท่านใดที่สนใจบริการที่ปรึกษาธุรกิจในการจัดวางระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจในอุตสสาหกรรมความานและสุขภาพสามารถติดต่อได้ที่ คลิก

สอบถามเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด