TIBD Knowledge

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการใช้บริการที่นี่ เช่น ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อทำวิจัย หรือ อยากทำนวัตกรรมสำหรับแบรนด์ เป็นต้น

บริการสร้างนวัตกรรมขั้นสูง

นวัตกรรมขั้นสูง หรือ Deep tech เป็นสิ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณ ที่จะสามารถแข่งขันและเติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน ในขณะที่คู่แข่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ นวัตกรรมขั้นสูงจะทำให้คุณแตกต่าง และได้เปรียบคู่แข่งของคุณ เพราะเมื่อคุณเป็นเจ้าของนวัตกรรม ขั้นสูง คู่แข่งจะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และการสร้างสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้เวลา ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมขั้นสูงมามากกว่า 10 ปี

บริการสร้างและพัฒนาธุรกิจ

การสร้างและพัฒนาโครงการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการต่อยอดไอเดียให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การวางพื้นฐานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นให้แข็งแรง อย่างการหานักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน การวางแผนเรื่องของเงินทุน การวางแผนการเดินทางของโครงการวิจัยให้คุณสามารถนำ งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ระหว่างดำเนินการ อีกทั้งยังทำให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการที่จะนำไป ต่อยอดในเชิงธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาธุรกิจ

ในยุคที่การแข่งขันสูง และการทำธุรกิจมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจากปัจจัยภายใน หรือภายนอกก็ตาม ฉะนั้นการสร้างธุรกิจให้มีฐานที่แข็งแรง มีเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ว่าองค์กรจะสามารถหารายได้จากช่องทางไหนได้บ้าง และที่สำคัญรายได้ไม่ควรจะมาจากช่องทางใดเพียงช่องทางเดียว บางครั้งโมเดลธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในองค์กรของคุณอาจจะมีมากว่าที่คุณคิด แต่ถ้าคุณคิดไม่ออก ให้บอกเรา

เทคโนโลยีการศึกษาและการฝึกอบรม

การจัดอบรมในรูปแบบของ TIBD จะสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของคุณได้ในทุกระดับตั้งแต่ ระดับพนักงาน จนถึงระดับผู้บริหาร เพราะการจัดอบรมของเราจะทำการวิเคราะห์และจัดเตรียมกิจกรรม เนื้อหาความรู้ ให้ตรงกับกลุ่มผู้เข้าร่วมมากที่สุด สามารถนำไปปรับใช้ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานได้จริงจากประสบการณ์การบริหารองค์กร ตัวอย่างการจัดอบรมของเรา การจัดอบรมเรื่องวิธีการนำเสนอ (Pitching) อย่างไรให้น่าสนใจ สามารถขายงานได้ พูดนำเสนอเพื่อขอทุน รวมไปถึงวิธีการพูดหน้ากล้อง ที่กำลังเป็น

บริการจัดสัมมนาออนไลน์

การจัดประชุมเชิงสัมมนาบนโลกออนไลน์ (Online Event) กลายเป็นเรื่องจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน คุณก็สามารถทำได้ด้วย บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ ของ TIBD ตอบโจทย์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ การสัมมนาทางธุรกิจ การเรียนสัมมนาออนไลน์ ทั้งงานขนาดเล็ก หรืองานขนาดใหญ่ สู่การขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจหรือการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง