TIBD CO-FOUNDERS

TIBD หรือ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิจัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จะเติบโตในตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืนให้กับเหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน

นวัตกรผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และอาจารย์ด้านการจัดการอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม วางแผน บริหารจัดการ IP และพัฒนาธุรกิจ

WUTTIPONG PANITSETTAKORN

Innovation Director & Co-Founder

นักบริหารอุตสาหกรรม ผู้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาให้อุตสาหกรรม

NATCHAPOL SOMRAK

Operation Director & Co-Founder

Certified Coach, ครูสอนการแสดง, นักสื่อสาร และ แอคติ้งโค้ช ให้กับดารา นักแสดงระดับประเทศ

WARISSARA BUMRUNGWACH

Communication Director & Co-Founder

Founder Message

อาจารย์วุฒิ (วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร)

ทลายกรอบเดิมของการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง และงานวิจัยเชิงลึก ทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจในโลกยุคใหม่ รวมไปถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะผลักดันให้เราสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้กับองค์กรได้

อาจารย์ณัช (ณัชพล สมรักษ์)

การบริหารจัดการและการวางแผน เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น และผมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือและสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม นำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม สู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เน้นความยั่งยืน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงต่อผู้บริโภค

ครูลูกแก้ว (วริศรา บำรุงเวช)

ดิฉันเชื่อว่า “ในโลกของการทำธุรกิจ การสื่อสาร ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันและเชื่อมโยงนวัตกรรมที่สร้างจากงานวิจัยและเทคโนโลยี สู่การขับเคลื่อนสินค้าและบริการให้เข้าถึงจิตใจของผู้บริโภคได้อย่างประสิทธิภาพ เราจะก้าวข้ามการตลาดและการสื่อสารแบบเดิม ๆ มากกว่าการบอกเล่า คือการสร้างความเข้าใจ กระตุ้นความคิด กระตุ้นการตัดสินใจ ให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของสินค้าและบริการที่เราสร้าง”

OUR MILESTONE

ร่วมสัมผัสเรื่องราวการเติบโตของ TIBD ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน กว่าที่เราจะเป็น TIBD ในทุกวันนี้ ผ่านไทม์ไลน์ที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญ ก้าวสำคัญ และความมุ่งมั่นของเรา แสดงให้เห็นแต่ละเหตุการณ์สำคัญของเราที่มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืนในอนาคต

    เริ่มต้นการเดินทาง

พ.ศ. 2559

ดำเนินการจดเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท คอสเมติค บิซิเนส ไอเดีย จำกัด เป็น บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์จำกัด เพื่อขยาย ขอบเขตของการทำธุรกิจที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม

พ.ศ. 2563

สร้างความร่วมมือการพัฒนาเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมขั้นสูงร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ITAP) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

พ.ศ. 2563

จัดตั้งหลักสูตรสตาร์ทอัพเครื่องสำอาง (TEBC) ประจำปี 2563 ร่วมกับสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KAPI KU x TIBD

พ.ศ. 2565

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์จำกัด

พ.ศ. 2565

จัดตั้งหลักสูตรสตาร์ทอัพเครื่องสำอาง (TEBC) ประจำปี 2565 ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทำงการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAPI)

พ.ศ. 2565

ลงทุนในการพัฒนาโปรเจค Cosmebiz Cloud Factory แพลตฟอร์ม

พ.ศ. 2565

ลงทุนในการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทย (Herb Database) กว่า 200 รายการ

พ.ศ. 2565

ลงทุนในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางกว่า 500 สูตร

พ.ศ. 2566

ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์เปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวล ลอปเปอร์จำกัด

พ.ศ. 2566

ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง ภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์จำกัด
VISBIO3

พ.ศ. 2566

ลงทุนห้องแลปปฏิบัติการ สำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบร่วมกับ บริษัท วิสไบโอ จำกัด

พ.ศ. 2566

ลงทุนในแบรนด์เครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ Herbiz และแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ Genez

สอบถามเกี่ยวกับTIBD’s Journey

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด