ถอดความสำเร็จการใช้ประโยชน์สมุนไพรเป็นยาของประเทศเวียดนาม จากงาน Asia Pharm V

สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

TIBD YOUTUBE