หมวดหมู่:

TECH-SLAYER ผู้พิชิตเทคโนโลยี I Ep.0

จุดเริ่มต้นของบริษัท TIBD จากการเรียนการวิฉัยองค์กร(หมออุตสหกรรม) และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอุตสหกรรมเครื่องสำอาง การทำวิจัยเทคโนโลยีอุตสหกรรมกับหน่วยงานภาครัฐวิชาการ เป็นเวลายาวนานหล่อหลอม ให้เกิดบริษัท TIBD ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีธุรกิจอุตสหกรรมเครื่องสำอางและช่วยเหลือด้านการระดมทุนให้กับบริษัท Start up หรือ SME

TAGS : #TIBDChannel #techslayer #Business #inspiration #นักบริหารคุณภาพ #entrepreneurship #technologymanagement #deeptechdevelopment #deeptechmanagement #crowdfunding

สามารถติดตามช่องทางอื่นๆ ได้ที่

TIBD YOUTUBE