ก้าวสู่โลกอนาคต: เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในงาน “The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024”

ก้าวสู่โลกอนาคต: เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในงาน "The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024"

งานสัมมนา “The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024” ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รวบรวมผู้บริหารระดับสูงและนักวิจัยชั้นนำในวงการนวัตกรรมกว่า 40 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเจาะลึกถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในอนาคต งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สัมมนาครั้งนี้เปรียบเสมือนประตูสู่โลกอนาคต ที่ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับเทรนด์และนวัตกรรมล้ำสมัยที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เผยให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่รออยู่ข้างหน้า บทความนี้ขอพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศและเนื้อหาสาระสำคัญของงาน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1.ปลดล็อกศักยภาพของสมุนไพรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์

รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการทดสอบสมุนไพรไทย เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ช่วยให้สามารถประเมินและยืนยันคุณภาพของสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  ไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในประเทศ แต่ยังเปิดประตูสู่ตลาดโลก ช่วยให้ผู้ผลิตไทยสามารถแข่งขันบนเวทีระดับสากลได้อย่างมั่นใจ

เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในงาน "The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024"

2.มาตรฐาน COSMOS: ยกระดับสินค้าสู่สากล

คุณ Tatiana Santhachit ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ความงาม ได้นำเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน COSMOS ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและธรรมชาติ การใช้มาตรฐาน COSMOS นั้น เปรียบเสมือนการสร้างใบเบิกทางสู่ตลาดโลก ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

3. กลยุทธ์การทดสอบสู่การวางแผนราคาและต้นทุน

คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร นำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับบทบาทของการทดสอบต่อกลยุทธ์ทางการตลาดและการตั้งราคา การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถวางแผนกลยุทธ์การกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลกำไร มูลค่าเพิ่มของกิจการ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ก้าวสู่โลกอนาคต: เจาะลึกการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในงาน "The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024"

4. นวัตกรรมและการลงทุนสำหรับความยั่งยืน

ดร.สุชาดา ปาเตีย ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน นำเสนอแนวทางการผสานนวัตกรรมเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนำเสนอของเธอเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในรูปแบบ Premiumization  สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าอบรม สร้างความประทับใจกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นและเป็นประโยชน์  เกิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  ผลลัพธ์ที่ได้คือ แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  ผลักดันให้อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามไทยก้าวไปสู่ อนาคตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพสูง

งานสัมมนา “The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024” นับว่าเป็นเวทีที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้ประกอบการ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เนื้อหาสาระที่นำเสนอนั้น ล้วนมีความทันสมัย ครอบคลุม และน่าสนใจ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ติดตามเทรนด์และนวัตกรรมล่าสุด  เกิดเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ

งานสัมมนา-The-Future-of-Trust,-Innovation-in-Health-&-Beauty-Quality-Assurance-2024_TIBD
บทสรุปที่น่าสนใจจากงานสัมมนา

จากเนื้อหาที่นำเสนอ  สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ดังนี้

  • การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือทดสอบที่ล้ำสมัย ล้วนมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเข้าถึงตลาด
  • มาตรฐานสากล: การใช้มาตรฐานสากล เช่น COSMOS ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
  • กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบอย่างชาญฉลาด ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดราคาสินค้า และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความยั่งยืน: การผสานนวัตกรรมเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
  • การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา: ภาครัฐและภาคเอกชนควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

การสร้างเครือข่าย: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสรุป   งานสัมมนา “The Future of Trust, Innovation in Health & Beauty Quality Assurance 2024”   เป็นงานที่สร้างจุดเปลี่ยนในอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวโน้มสำคัญ   ทิศทางการพัฒนา   และโอกาสใหม่ๆ   ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ   สร้างการเติบโต   และนำไปสู่ อนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม ติดตามข่าวสารงานสัมมนาเพิ่มเติม ฝากกดติดตาม Line OA และหน้าเว็บไซต์​ TIBD ได้ที่นี่