เราสร้างและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง
สำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม การแข่งขันด้าน Life Science ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเชี่ยวชาญการสอนให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ

สู่การเป็นองค์กรที่ปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

ค้นหาลูกค้าของคุณ เพื่อสร้างแบรนด์ให้ตรงจุด

เครื่องมืออัจริยะที่จะช่วยคุณให้รู้จักลูกค้าของคุณมากขึ้น ด้วยการรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคในอุตสาหกรรมความงาม ผ่านการวิจัยการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่จะช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

  • รวบรวมและวิเคราะห์จากการงานวิจัยการตลาด
  • เจาะลึกพฤติกรรมของลูกค้า (สถานที่ซื้อสินค้า ราคาที่ซื้อ สื่อที่ใช้)
  • รู้จักแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกใช้มากที่สุด
  • ช่วยให้คุณออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
  • ผลการวิเคราะห์ทั้งหมด 27 กลุ่มพร้อมให้คำปรึกษาในแต่ละกลุ่ม
ค้นหาลูกค้าของคุณ เพื่อสร้างแบรนด์ให้ตรงจุด

Cosmebiz Cloud Factory สำหรับการสร้างแบรนด์

แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยา ด้วยการวางแผนต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์ม Cosmebiz Cloud Factory ที่สามารถคำนวณต้นทุนเริ่มต้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณนำผลคำนวณที่ได้ไปวางแผนธุรกิจใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น

  • คำนวณต้นทุนเริ่มต้นสำหรับสร้างแบรนด์ ตั้งแต่เลือกสูตรผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายออกสู่ตลาด
  • คำนวณราคาขายที่เหมาะสม มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่ขาดทุนแน่นอน
  • ช่วยให้คุณออกได้แบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงความต้องการ ภายใต้ต้นทุนที่กำหนด
  • สามารถจัดลำดับถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดได้เพื่อความสำเร็จของแบรนด์ที่จะเริ่มต้น
การลดต้นทุนกิจการด้วยงานวิจัย Cost Reduction

การลดต้นทุนกิจการด้วยงานวิจัย

Cost Reduction

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัย Value Added

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัย

Value Added

การก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดในอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย Technology Breakthrough

การก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดในอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย

Technology Breakthrough

การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยงานวิจัย New Value Creation

การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยงานวิจัย

New Value Creation

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วยงานวิจัย Brand Image and Reputation

การพลิกกิจการด้วยงานวิจัย

Business Turnaround

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วยงานวิจัย Brand Image and Reputation

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วยงานวิจัย

Brand Image and Reputation

พาร์ทเนอร์ของเรา

visbio-logo-web
Taipupa-Logo