เราสร้างและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง
สำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม การแข่งขันด้าน Life Science ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความเชี่ยวชาญการสอนให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ

สู่การเป็นองค์กรที่ปรึกษาสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

Cosmebiz Cloud Factory

A platform that helps you create brands and other products in the beauty and health industry, whether it’s cosmetics, supplements, or medicines, by efficiently planning your budget. With the Cosmebiz Cloud Factory platform, you can accurately calculate startup costs, enabling you to make better business decisions.

  • Calculate the initial costs for building a brand, from selecting product formulas to launching the final product into the market.
  • Determine the appropriate selling price and ensure that you won’t incur any losses.
  • It assists you in creating products that align with customer needs within the specified budget.
  • The platform also allows you to prioritize the most important aspects for the success of your brand, helping you make informed decisions when starting your venture.
การลดต้นทุนกิจการด้วยงานวิจัย Cost Reduction

Cost Reduction

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัย Value Added

Value Added

การก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดในอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัย Technology Breakthrough

Technology Breakthrough

การสร้างคุณค่าใหม่ด้วยงานวิจัย New Value Creation

New Value Creation

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วยงานวิจัย Brand Image and Reputation

Business Turnaround

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้วยงานวิจัย Brand Image and Reputation

Brand Image and Reputation

Latest video

Our Partners

Taipupa-Logo