ทิศทางการลงทุนด้าน วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตยาและเวชสำอาง

เนื่องในโอกาสอันน่ายินดีให้กับความก้าวหน้าแห่งความสำเร็จทางวิชาการและนวัตกรรมของเหล่านักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับ ได้ถูกยกย่องผ่าน รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่ได้เห็นผลงานวิจัยอันน่าตื่นตาในวงการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการสนับสนุนนวัตกรรมและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับ นักประดิษฐ์ และ นักวิจัยไทย เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างมั่นใจ

เราขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ สำหรับความสำเร็จในการได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ที่เป็นเกียรติยศสูงสุด. ผลงานของเขาไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ. เครื่องสกัดเทอร์ปีนและน้ำมันหอมระเหยเคลื่อนที่ ที่เขาพัฒนา, ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ วัตถุดิบเกษตรกรรม ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับ อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสำอาง ไปอีกขั้นด้วย เทคโนโลยีการสกัด ที่ล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเครื่องสกัดเทอร์ปีนและน้ำมันหอมระเหยเคลื่อนที่ โดยผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสำอางในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้รับการยกย่องด้วยรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ผลงานนี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบเกษตรกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ทางบริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ยังรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ ได้เชิญ คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร ผู้บริหารบริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนของภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่า งานเสวนานี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับความรู้และความเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสำอางเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรม กับโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต

การลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อคศักยภาพของ อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชสำอางให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นจากนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย เราเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมนี้จะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสและยั่งยืน