ธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) : ความหมายและความสำคัญ

ธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) : ความหมายและความสำคัญ

ธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) : ความหมายและความสำคัญ

ผู้ประกอบการทั่วไปต่างทำธุรกิจหลากหลายประเภทตามความสนใจ  พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มองหาโอกาสตลอดเวลาและเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสร้างกำไรสูงสุดของกับธุรกิจ ในยุคแห่งเทคโนโลยีผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีกลับเริ่มต้นแตกต่างออกไป พวกเขาเริ่มจากระดมความคิดเห็น  พยายามระบุแนวทางปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วจึงหาไอเดียหรือวิธีที่แตกต่างใหม่ๆ  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงวิธีการบางอย่างจากวิธีดั้งเดิม  ซึ่งวิธีใหม่ๆนั้นจะช่วยทำให้วิธีการบางอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ดีขึ้นกว่าเดิม

ความหมายและนิยามของธุรกิจเทคโนโลยี

         ในบริบทที่กว้างขึ้นนี้ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็นกระบวนการสังเคราะห์ที่พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของบุคคล ประเทศชาติและโลกในอนาคตแบบองค์รวม  ในโลกดิจิตอลนั้นการพัฒนาวิชาชีพและการฝึกอบรมต่างอยากประสบความสำเร็จในสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น   พวกเขาผลิตนักคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านทักษะและพรสวรรค์ที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

จริงๆแล้วธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) คืออะไร ?

         ความหมายได้บอกใบ้อยู่ในคำศัพท์อยู่แล้ว คำนี้เกิดจากการรวมกันของ 2 คำ คือ “ technology – เทคโนโลยี” และ “Entrepreneurship – ความเป็นผู้ประกอบการ”  กล่าวได้ว่าธุรกิจเทคโนโลยีเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งในสาขาเทคโนโลยี    กระบวนการของธุรกิจเทคโนโลยีเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล้ำสมัยเข้ากับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ส่วนสำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริการ  และนี้คือผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ เหมาะกับคนที่ฉลาด, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีความรู้เรื่องไอทีสูง, มีความหลงใหล และพร้อมรับความเสี่ยง  

ตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงก้องโลก คือ บิล เกตส์จาก Microsoft ,เซอร์เก บรินและลาร์รี่ เพจ จาก Google, สตีฟ จ็อบส์ จาก Apple

ความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีบทบาทสำคัญมากในการธุรกิจประเภทนี้เพื่อให้จุดประสงค์ต่างๆบรรลุเป้าหมาย อันดับแรกธุรกิจเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันง่ายมากขึ้น และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่คาดไม่ถึงและเป็นประโยชน์กับประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนสร้างประโยชน์กับสังคมและประเทศในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคคล ในที่นี้ขอกล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศ ดังนี้

  • สร้างโอกาสการจ้างงาน

เมื่อเริ่มทำธุรกิจ จะทำให้เกิดการจ้างงานมากมายเนื่องจากธุรกิจต้องการกำลังคนในการการปฏิบัติการ  ธุรกิจเทคโนโลยีสามารถช่วยสร้างงาน ลดปัญหาการว่างงานให้ประเทศได้เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เพิ่มอัตราการจ้างงานให้ระบบเศรษฐกิจ

  • ทรัพยากรท้องถิ่น

มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายที่ผู้ประกอบการทุกคนสามารถใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การใช้ทรัพยการท้องถิ่นช่วยเพิ่มคุณค่าและลดอัตราการสูญเปล่าของทรัพยากร

  • การกระจายความเสี่ยงและอำนาจทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการสามารถค้นพบโอกาสทางธุรกิจและจัดตั้งบริษัทในที่ที่เหมาะสมแม้เป็นพื้นที่ห่างไกล

  • การพัฒนาทางเทคโนโลยี

นักประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการใช้ประโยชน์และพัฒนาเทคโนโลยีได้

  • การลงทุนหรือการสะสมทุน

การลงทุนเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นและพาธุรกิจไปยังจุดสูงสุด  พวกเขารับความช่วยเหลือทางการเงินจากนักลงทุนและบริษัทการเงิน นำเงินออมของภาครัฐมาใช้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  • ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆมากขึ้น

คนรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานกับบริษัทประกอบธุรกิจเทคโนโลยี ได้เรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมและพนักงานเองที่อยากทำธุรกิจของตัวเองอีกด้วย

อ่านบทความ ธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship) : ความหมายและความสำคัญ และอื่นได้ที่นี่

ข้อมูลอ้างอิง

https://101entrepreneurship.org/technopreneurship/

author-avatar
  
สินีนาฏ เพิ่มสวัสดิ์

มาร์เก็ตติ้งในธุรกิจความงามของบริษัทต่างประเทศชั้นนำกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและเส้นผมโดยเฉพาะ