ยกระดับศักยภาพธุรกิจไทย ให้เข้าถึงทุกการลงทุน : พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

TIBD-x-Sinwattana

ในวันที่ 16 มกราคม 2565 บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เพื่อยกระดับธุรกิจไทย จากการเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน” ณ บริษัท สินวัฒนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้บริษัทไทยมีช่องทางการเข้าถึงการระดมทุนได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณณัชพล กรรมการผู้จัดการ TIBD กล่าวว่า “ธุรกิจไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมของตนเอง แต่มีธุรกิจที่หลายแห่งขาดเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้างศักยภาพที่แท้จริง ด้วยความร่วมมือระหว่าง TIBD กับ สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจไทยเอาชนะความท้าทายขีดจำกัดดังกล่าวได้ ด้วยการเปิดช่องทางการระดมทุน โดยทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่พวกเขาต้องการเพื่อการเติบโตและประสบความสำเร็จ”

คุณหงส์สิน เควก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจไทยและช่วยให้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เราเชื่อมั่นว่าการเป็นพันธมิตรร่วมกับ TIBD จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ โดยช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ”

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นบทบาทใหม่ที่สำคัญสำหรับทั้งสองบริษัท เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยให้สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ด้วยความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากธุรกิจสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและขยายตัวได้ โดยทาง สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง จะให้บริการทางการเงินในรูปแบบของการระดมทุนในตราสารทุนและการระดมทุนเพื่อความมั่นคงในหนี้ ขณะที่ TIBD จะให้บริการด้านการจัดการธุรกิจ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้ก่อตั้งธุรกิจได้อย่างมั่นคง

จากความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการระดมทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นที่หันมาใช้รูปแบบการระดมทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย โดยการระดมทุนได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจมีช่องทางในการระดมทุนจากผู้คนจำนวนมาก โดยไม่ต้องพึ่งพาการระดมทุนในรูปแบบเดิม ๆ และสร้างความยุ่งยากในการจัดหาและรับบริการทางการเงิน

ในรายงานของ The Nation Thailand ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีรายงานว่า มากกว่า 63 เปอร์เซ็นต์ ของวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ในประเทศไทย ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอได้จากอย่างน้อยหนึ่งแห่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ด้วย ความร่วมมือระหว่าง TIBD และ สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง นี้จะช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมนี้ และเป็นก้าวย่างที่ดีสำหรับธุรกิจไทย เนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสองบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยพัฒนาศักยภาพทางด้านการแข่งขันได้สูงสุด และมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะประสบความสำเร็จ