ในยุคที่การแข่งขันในธุรกิจสุขภาพและความงามทวีความรุนแรงขึ้น ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาและเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจเติบโตและก้าวเข้าสู่ตลาดสากลอย่างมืออาชีพ พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ TIBD (TIBD Expert Team) ที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากภาคส่วนธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ทำให้เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับธุรกิจของคุณให้ก้าวไปข้างหน้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวข้ามความท้าทายทั้งจากข้อจำกัดและอุปสรรคที่เหนือคู่แข่งในตลาด ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณเกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“เรามุ่งมั่นนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และกลยุทธ์อันล้ำสมัยมาช่วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

 

TIBD Experts

คุณณัชพล สมรักษ์

ผู้เชี่ยวด้านการจัดการระบบการผลิต การออกแบบเครื่องจักรนวัตกรรม และวางแผนการผลิต

นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วางแผน บริหารจัดการ IPและพัฒนาธุรกิจ

อาจารย์สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ ผู้มีประสบการณ์ในวางแผนระบบบริหารคุณภาพมากกว่า 20 ปี

ดร.สุชาดา ปาเตีย

นักยุทธศาสตร์องค์กร การวางโครงสร้างบุคลากร และนักลงทุนสัมพันธ์

คุณมัญฑมน อุตโม

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาสารสำคัญ สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นายกมลทรรศน์ ต่วนศรีแก้ว

ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ นักพัฒนาโครงการ และวิเคราะห์แพลตฟอร์ม

อารีย์ แสงเดือน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด วางแผน และพัฒนาโครงการ

ทำไมเราจึงทำสิ่งนี้?

ในโลกของธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงและต้องดำเนินกิจกรรมไปภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantages) หนึ่งในวิธีการสำคัญที่จะสร้างอาวุธสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น ก็คือการสร้าง นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง ผ่านการขอใช้สิทธิ์งานวิจัย การพัฒนางานวิจัย หรือการต่อยอดงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อสร้างพื้นที่ในการแข่งขันที่ได้เปรียบในอุตสาหกรรม

จากอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องสำอางเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก เนื่องมาจากความต้องการในการบริโภคภายในประเทศและความต้องการจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านกำลังซื้อจากผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาเครื่องสำอางแบรนด์ท้องถิ่นที่เรียกว่า Local Brands ทั้งนี้ลักษณะทางภูมิประเทศ ข้อกำหนดทางการค้า รวมถึงความนิยมสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เรามีโอกาสในการส่งออกไปอีกหลายประเทศ

แต่จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ก็ทำให้มีทั้งผู้เล่นหน้าใหม่ รวมถึงกิจการที่ต้องการขยายหน่วยธุรกิจเข้ามาในสายเครื่องสำอาง เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสนามสีน้ำเงินให้กลายเป็นสีแดง ซึ่งมีหลากหลายแบรนด์ที่ไม่สามารถไปต่อได้ ต้องปิดกิจการลง หรือบางกิจการอาจจะดำเนินการไปแบบที่ได้อัตราส่วนทางกำไรต่ำลง ไม่เหมือนอย่างที่เคยเป็น และรอการปิดตัวหรือขายกิจการในที่สุด

ทางเลือกของการดำเนินธุรกิจในสายเครื่องสำอาง ถูกบังคับให้กิจการต้องดำเนินไปด้วยการเติบโตที่มากขึ้นและยั่งยืนเท่านั้น ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านของการสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ (Business Model) การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) ในด้านงานวิจัย เพื่อให้องค์กรแข่งขันได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ให้บริการที่ครอบคลุมเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม สำหรับ ภาคธุรกิจ และ นักวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

  • T Technology – เทคโนโลยีคือเรื่องที่เราผลักดันและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
  • I Inspiration – งานของเราจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการสร้างนวัตกรรม
  • B Braininess – การพัฒนาของเราจะต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คน
  • D Development – เราใส่ใจการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

ดูบริการทั้งหมดของเรา

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการใช้บริการที่นี่ เช่น ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อทำวิจัย หรือ อยากทำนวัตกรรมสำหรับแบรนด์ เป็นต้น