ความลับกับวันหมดอายุของอาหาร ที่โรงงานไม่เคยบอกคุณ I QBP Podcast Ep.8

  • 11 มี.ค. 2023

คุณเคยทานอาหารหรือขนมที่เลยวันหมดอายุมาแล้วหรือไม่? ขนมปังที่ถึงวันหมดอายุแต่ยังไม่ขึ้นราก็ทานได้? บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นของแห้งก็ยังทานได้หากเลยวันหมดอายุมาแล้วจริงหรือไม่? เรื่องของวันหมดอายุในอาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หากรับประทานอาหารที่เกิดการแปรสภาพไปจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้และหากจะใส่สารกันบูดทำได้หรือไม่ มีกฎหมายควบคุมความปลอดภัยในอาหารอย่างไรใน Ep.8 พี่พรและพี่วุฒิจะมาเจาะลึกอุตสาหกรรมอาหารให้ทุกคนได้ฟัง

ทำความเข้าใจวันหมดอายุ สามารถทานหลังเลยวันหมดอายุมาได้หรือไม่

โดยปกติแล้ววันหมดอายุที่ระบุไว้บนซองของอาหารนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ทางบริษัทผู้ผลิตให้การรับรอง และคอนเฟิร์มว่าหากคุณทานภายในเวลาที่กำหนดคุณภาพของอาหารนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานในการผลิตของอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่เมื่อเลยวันหมดอายุที่กำหนดไว้บนซองยังสามารถทานได้ แต่จะไม่สามารถรับประกันในคุณภาพได้ว่าคุณภาพ และรสชาติของอาหารจะยังคงเดิม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และไม่รับรองต่อการรับประทาน การกำหนดอายุบนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของอุตสาหกรรมอาหารจะใช้เกณฑ์ “ควรบริโภคก่อน” ไว้บนผลิตภัณฑ์ ในการตรวจคุณภาพของอาหารจะคล้ายกับการตรวจคุณลักษณะของเครื่องสำอางทั้ง 3 แบบ คือ

  1. คุณลักษณะทางกายภาพ รสชาติ/สี/กลิ่น/เนื้อสัมผัส
  2. คุณลักษณะทางเคมี
  3. คุณลักษณะทางชีวภาพ ตรวจเชื้อ

บทบาทของนักบริหารกับการควบคุมวันหมดอายุ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานคุณภาพนอกจากการรตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จในไลน์แล้วยังต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอายุของวัตถุดิบต่าง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่ามีอายุอยู่ได้นานเท่าไหร่มีหน่วยประกันคุณภาพ QA ต้องมีความเข้าใจจากการศึกษาผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่ามีอายุอยู่ได้นานเท่าไหร่ จากการเก็บตัวอย่างมายืนยันผลทางคุณลักษณะทั้งสามแบบว่ายังมีคุณสมบัติเหมือนตอนแรกเริ่มหรือไม่ และสามารถยืดอายุไปได้มากกว่าเดิมเท่าไหร่

QBP Podcast

HOST

สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ

ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO

วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

ผู้ร่วมก่อตั้ง TIBD

ที่ปรึกษาธุรกิจ

สามารติดต่ามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

TIBD YOUTUBE