Breathe better, feel better

RESPUR CARE

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดูแลและบำรุงปอด

ปอด ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญในร่างกาย ทำหน้าที่นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่อย่างไรก็ตามปอดของเรายังไวต่อความเสียหายจากมลภาวะ ฝุ่น PM2.5 การสูบบุหรี่ และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นั่นคือที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Respur Care เราเน้นประโยชน์จากสมุนไพรธรรมชาติ ในการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพในการดูแลและบำรุงสุขภาพของปอดและช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวจากปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสารสกัดจาก Oregano, Beta Gucan, Centella Asiatica Extract, Green Tea Extract, Safflower Extract, Tumeric Extract, Maitake Extract, Sea Buckthorn Extract และ Black ginger Extract ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ลดการอักเสบ และส่งเสริมสุขภาพทางเดินหายใจอย่างครบวงจร

มะเร็งปอด (Lung Cancer)

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า มีผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่ 47 รายต่อวัน หรือ 17,222 รายต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สารอันตรายที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดมากที่สุดคือ PM2.5 โดยมีระดับ 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หนึ่งมวน นอกจากนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลยังพบว่าประชากรในภาคเหนือมีอัตราการเกิดมะเร็งปอดสูงกว่าภาคอื่นถึง 3-4 เท่า นอกจาก PM2.5 แล้ว ปัจจัยต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า โควิด-19 ที่หลงเหลืออาการเรื้อรังตกค้าง หรือที่เรียกว่า ภาวะลองโควิด (Long Covid) ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย และมลพิษอื่นๆ ก็มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด

Key Active Ingredients & Key Technology

ใบหูเสือ

ลดอาการอักเสบ, ต่อต้านอนุมูลอิสระ

เห็ดนมเสือ

เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน, ลดอาการอักเสบ, ต่อต้านอนุมูลอิสระ

ใบบัวบก

แก้ปัญหาระบบทางเดินหายใจ, ลดอาการอักเสบ, ต่อต้านอนุมูลอิสระ

ใบชาเขียว

บลูเบอร์รี่

กระชายดำ

ดอกคำฝอย

ดอกคำฝอย

ซีบัคธอร์น

ขมิ้นชัน

Coleus amboinicus หรือ ใบหูเสือ

Coleus amboinicus หรือที่รู้จักกันในชื่อ Plectranthus amboinicus และ Indian coleus เป็นไม้ยืนต้นเขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาและเอเชีย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ไทยออริกาโน” และ “ใบโหระพาไทย” ใบของพืชใช้ในการแพทย์แผนโบราณเพื่อรักษาสุขภาพ รวมถึงคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ , ต้านอนุมูลอิสระ และ ต้านมะเร็ง ส่วนใบยังสามารถใช้เป็นสมุนไพรทำอาหารและเป็นยา สำหรับแก้ปัญหาทางเดินอาหาร ใน Coleus amboinicus มีสารประกอบทางเคมีหลายชนิด ทั้ง diterpenoids, flavonoids และน้ำมันหอมระเหย สารประกอบที่พบใน Coleus amboinicus เช่น Ursolic acid และ Rosmarinus acid ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ

Tiger Milk Mushroom หรือ เห็ดนมเสือ

Lignosus rhinocerus เป็นเห็ดสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในมาเลเซียและไทย มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “Tiger Milk Fungus” หรือ “Tiger Milk Lingzhi” ถือเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางยา มีรายงานการวิจัยแสดงคุณสมบัติต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านเนื้องอก ต้านไวรัส และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน มักใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคตับ สำหรับแก้ปัญหาทางเดินอาหาร เห็ดนมเสือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในยาแผนโบราณ งานวิจัยค้นพบว่า เห็ดนมเสือมีสารประกอบทางเคมีหลายชนิด ได้แก่ เบต้ากลูแคน โพลีแซคคาไรด์ ไตรเทอร์พีนอยด์ และสารประกอบฟีนอล

Centella asiatica หรือ ใบบัวบก

ใบบัวบก (Centella asiatica ) เป็นสมุนไพรที่นิยมใช้ในยาแผนโบราณ มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย และมักพบในพื้นที่ชุ่มน้ำในอินเดีย ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย และส่วนอื่น ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมุนไพรชนิดนี้มักใช้เพื่อรักษาสุขภาพ รวมถึงโรควิตกกังวล การรักษาบาดแผล และใช้เป็นยาเสริมสร้างการจดจำ มีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ ต่อต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง อีกทั้งใบบัวบกยังเป็นพืชที่มีสารเคมีหลายชนิด ได้แก่ ไตรเทอร์พีนอยด์ ซาโปนิน ฟลาโวนอยด์ และกรดฟีนอลิก

OUR RESEARCH & TESTING

ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ORAC

ANTI-OXIDANT TESTING : ORAC

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบหูเสือ สารสกัดใบบัวบก และเห็ดนมเสือ ด้วยวิธี ORAC พบว่าสารสกัดจากใบหูเสือ มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมาคือสารสกัดจากใบบัวบกและเห็ดนมเสือ โดยในการทดสอบเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินอี พบว่า สารสกัดใบหูเสือ และสารสกัดใบบัวบกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอี 3 เท่า

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Genez Respur care สารสกัดใบหูเสือ สารสกัดใบบัวบก และเห็ดนมเสือ ด้วยวิธี ORAC เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน L-ascorbic acid พบว่า สารสกัดจากใบหูเสือ สารสกัดใบบัวบก และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Genez Respur care มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับสารมาตรฐาน L-ascorbic acid

ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยการวัดค่า %ROS

ANTI-OXIDANT TESTING : %ROS

Reactive oxygen species: ROS หรือ ฤทธิ์การสร้างอนุมูลอิสระ เป็นสารที่เกิดจากออกซิเจน สามารถถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากภายนอก ได้แก่ การสัมผัสกับรังสี มลพิษทางอากาศ ภาวะออกซิเจนเป็นพิษ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น การเกิดขึ้นของ ROS มีทั้งผลดีคือช่วยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และผลเสียคือทำให้เกิดการออกซิเดชั่นของไขมัน โปรตีน หรือดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต

และจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ได้ผลการทดสอบว่า H2DCFDA %ROS ภายใต้สภาวะเซลล์ 2 มิติ, ที่ความเข้มข้นของสาร 100 µg/mL พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Genez Respur care มีประสิทธิภาพในการลด ROS% ดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดใบบัวบก ส่วนสารสกัดใบหูเสือและเห็ดนมเสือ ก็มีประสิทธิภาพในการลดระดับ ROS อย่างมีนัยสำคัญ

ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยการวัดประสิทธิภาพในการผลิตไนไตรต์

ANTI-INFLAMMATION TESTING : NITRIC OXIDE

Nitric oxide (NO) จัดเป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นสารสื่อการอักเสบ การสังเคราะห์ไนตริกออกไซด์ (iNOS) ที่พบในเซลล์ภูมิคุ้มกัน เช่น มาโครฟาจ มีบทบาทสำคัญในกระบวนการอักเสบและควบคุมการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน

การอักเสบ (inflammation) เป็นกลไกการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เกิดกับเซลล์ของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ แต่การอักเสบที่มากเกินไปจากสารสื่อการอักเสบและอนุมูลอิสระ ทำให้การทำงานของเนื้อเยื่อในบริเวณที่บาดเจ็บทำงานผิดปกติไปได้ และกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน มะเร็ง

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบในห้องปฏิบัติการ เป็นการทดสอบภายใต้การเพาะเลี้ยงเซลล์ 2 มิติ ของสารสกัดใบหูเสือ สารสกัดใบบัวบก และเห็ดนมเสือ เพื่อวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดทั้ง 3 ชนิด ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพในการผลิตไนไตรต์ของสารสกัดใบหูเสือ และสารสกัดใบบัวบกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าสารสกัดทั้งสองชนิดมีศักยภาพในการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ

ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของปอด

ANTI-INFLAMMATION TESTING : LUNG INFLAMMATORY MODEL

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของปอด โดยใช้ Lung Cell Model เป็นแบบจำลองการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการที่ใช้ศึกษาการอักเสบในเซลล์ปอด โดยเซลล์ A549 เป็นเซลล์มะเร็งของต่อมในปอดชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ใช้กันทั่วไป เป็นแบบจำลองสำหรับการวิจัยระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้สามารถศึกษาการตอบสนองต่อการอักเสบในเซลล์ปอด

จากการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของปอด โดยเพาะเลี้ยงโมเดลเซลล์ปอด ภายใต้สภาวะ 2 มิติ ของสารสกัดใบหูเสือ สารสกัดใบบัวบก เห็ดนมเสือ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Genez Respur care นาน 24 และ 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Genez Respur care สารสกัดใบหูเสือ สารสกัดใบบัวบก และเห็ดนมเสือ ทำให้เซลล์ปอดไม่ตาย เนื่องจากการอักเสบ

สามารถสั่งซื้อและติดต่อตามผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่

สอบถามเกี่ยวกับGenez: Respur Care ผลิตภัณฑ์บำรุงปอด ด้วยสารสกัดจากใบหูเสือ

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด