บริการจัดอบรมภายในองค์กร

บริการจัดอบรมของเราจะใช้หลักที่มีชื่อว่า “ชินดัน” มาออกแบบเพื่อให้เข้ากับการจัดอบรมรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทขององค์กร ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดภายในองค์กรคือเรื่องของ บุคลากรและพนักงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรจะทำให้องค์กรมีความแข็งแรง สามารถทำงานร่วมกันระหว่างแผนก หรือประสานงานกันได้ดียิ่งขึ้น เราจะทำการวิเคราะห์สภาพแวดภายในองค์กรของคุณก่อนที่จะเริ่มออกแบบการจัดอบรมให้เข้ากับบุคลากรภายในองค์กรมากที่สุด เพื่อทำให้องค์กรได้รู้ทั้งจุดแข็ง และจุดที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรรู้ถึงวัฒนธรรมขององค์กรมากขึ้น

การพัฒนาโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุน

In-House Training

กลยุทธ์การเตรียม Pitch Deck อย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์การเตรียม Pitch Deck อย่างมืออาชีพ

การพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

การพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจเครื่องสำอาง

การสร้างกลยุทธ์สำหรับโมเดลธุรกิจเครื่องสำอาง

การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง

การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง

การสื่อสารเพื่อการ Pitching ทางธุรกิจ

การสื่อสารเพื่อการ Pitching ทางธุรกิจ

ก้าวสำคัญสำหรับคนสร้างแบรนด์

ก้าวสำคัญสำหรับคนสร้างแบรนด์

ช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจเครื่องสำอาง

ช่องทางการจัดจำหน่ายในธุรกิจเครื่องสำอาง

เทคนิคการสร้างกลยุทธ์สำหรับโมเดลธุรกิจเครื่องสำอาง

เทคนิคการสร้างกลยุทธ์สำหรับโมเดลธุรกิจเครื่องสำอาง

เทคนิควางแผนต้นทุนและการตั้งราคาขายสำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง

เทคนิควางแผนต้นทุนและการตั้งราคาขายสำหรับธุรกิจเครื่องสำอาง

สอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและการฝึกอบรม

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด