บริการที่ปรึกษาธุรกิจของเรา

บริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน

TIBD ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดวางระบบมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO และมาตรฐานสากลอื่นๆ รวมไปถึงในส่วนของการบูรณาการระบบมาตรฐานพร้อมกันหลายมาตรฐาน ให้กับหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือองค์กรขนาดเล็กต่างๆ

สอบถามเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาธุรกิจ

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด