บริการที่ปรึกษาระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ

(QMS: Quality Management System)
TIBD ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการจัดวางระบบมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO และมาตรฐานสากลอื่นๆ รวมไปถึงในส่วนของการบูรณาการระบบมาตรฐานพร้อมกันหลายมาตรฐาน ให้กับหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม SME หรือองค์กรขนาดเล็กต่างๆ ที่ต้องการจัดวางระบบภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ (Health & Beauty) ที่ทาง TIBD มีความเชี่ยวชาญและพร้อมด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ให้ทุกองค์กรที่เข้ามาปรึกษากับเรามั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถ “ลด ปรับปรุง เพิ่มทักษะ และพัฒนา” ให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

บริการที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ

เครื่องสำอาง

(Cosmetics)

อาหารเสริม

(Supplements)

อาหาร

(Food)

ยาและเวชสำอาง

(Medicine)

เครื่องมือแพทย์

(Medical Devices)

ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน

(QMS Consultant)

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสหกรรมเครื่องสำอาง (QMS: Quality Management System for Cosmetic Industry)

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

QMS: Quality Management Sysytem for Cosmetic Industry
ความน่าเชื่อถือในการผลิตเครื่องสำอางคือสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อโรงงานผลิต และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่สนใจอยากจะได้รับการรับรองมาตรฐานในโรงงานทาง TIBD ของเรานั้นพร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐาน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจเครื่องสำอางของคุณสามารถก้าวไปอยู่ในจุดที่พร้อมจะแข่งขันและผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
ISO 9001:2015 (Quality Management System)
Good Manufacturing Practice (GMP)

ISO 17025:2005

ISO 22716:2017

HALAL
ASEAN GMP
การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสหกรรมเครื่องสำอาง (QMS: Quality Management System for Cosmetic Industry)

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริม

QMS: Quality Management System for Supplement Industry

“มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารพิษ” คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเมื่อจะบริโภคอาหารเสริม และโรงงานอาหารเสริมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนั้นจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่ง TIBD มีบริการพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเสริม ให้คุณมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน
ISO 9001:2015 (Quality Management System)

FSSC 22000

GMP Codex

HACCP

HALAL

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

QMS: Quality Management System for Food Industry

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดได้อย่างมั่นคง ซึ่งทาง TIBD พร้อมที่จะบริการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะได้รับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน
ISO 9001:2015 (Quality Management System)

FSSC 22000

GMP Codex

HACCP

HALAL

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยา

QMS: Quality Management System for Medicine Industry

“คุณภาพของยา” มีผลต่อผู้ใช้งานทั้งในส่วนของประสิทธิผลของยา และความปลอดภัย ดังนั้นการจะผลิตยาที่ดีจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และด้วยในอุตสาหกรรมยา มีการแบ่งประเภทเป็นยาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบัน ทำให้ในการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงงานผลิตจะมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยา ซึ่งทาง TIBD นั้นพร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยา ให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

Good Manufacturing Practice (GMP)

ISO 17025:2005

GMP PIC/S

การจัดการมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

QMS: Quality Management System for Medical Device Industry

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความเข้มงวดในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยและลักษณะเฉพาะของการใช้งาน จึงมีข้อบังคับที่ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จะต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และทาง TIBD พร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

ISO 17025:2005

ISO 9001:2015 (Quality Management System)

Good Manufacturing Practice (GMP)

ISO 13485:2016

GMP PIC/S
ระบบมาตรฐานคือหัวใจสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของคุณสามารถก้าวนำคู่แข่ง ลดการสูญเสีย เพิ่มคุณภาพ ให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สำหรับท่านใดที่สนใจบริการที่ปรึกษาธุรกิจในการจัดวางระบบคุณภาพสำหรับธุรกิจในอุตสสาหกรรมความานและสุขภาพสามารถติดต่อได้ที่ คลิก
ในการที่จะตั้งโรงงานหรือโรงงานผลิตขึ้นมาสักแห่งนั้น ถือเป็นงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านการดำเนินการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย นอกจากจะต้องยุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างแล้ว ยังต้องวุ่นวายเกี่ยวกับขั้นตอนของเอกสารกับหน่วยงานราชการมากมาย ในฐานะที่เป็นบริการให้คำปรึกษา TIBD สามารถช่วยคุณตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการสร้างโรงงานควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการจัดการคุณภาพ ข้อมูลต่อไปนี้คือรายละเอียดบริการสำหรับธุรกิจที่ต้องการก่อตั้งโรงงานภายในขอบเขตของการให้คำปรึกษา

เลือกทำเลที่ตั้งและประเมินสถานที่

ในการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงาน เพราะไม่ใช่ทุกสถานที่ที่สามารถทำการปลูกสร้างโรงงานได้ในทันที ในการเลือกสถานที่ตั้งจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะพื้นที่ตั้งโรงงาน ขนาด โครงสร้างของสถานที่ผลิต ความพร้อมของแรงงาน สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับท้องถิ่น ข้อกำหนดและกฎหมาย เป็นต้น เนื่องจากสถานที่ผลิตควรอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ตรงตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนด รวมทั้งกฎหมายของกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

ออกแบบแผนผังโรงงาน

เมื่อกำหนดสถานที่ตั้งโรงงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือการออกแบบแปลนภายในโรงงาน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆ เช่น เส้นทางการผลิต พื้นที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการ และสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแปลนที่ออกแบบเป็นไปตามข้อบังคับและแนวทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องการระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน GMP, GMP Asean สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, มาตรฐาน GHP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารเสริม และมาตรฐาน ISO อื่น ๆ เป็นต้น ควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มวางแผนก่อตั้ง วางแปลนภายในโรงงานและกำหนด Workflow โดยคำนึงถึงข้อกำหนดตามมาตรฐานเหล่านั้น จะทำให้การขอรับรองมาตรฐานเป็นไปได้ง่ายกว่าธุรกิจที่มีโรงงานเดิมอยู่แล้วและมายื่นขอมาตรฐานในภายหลัง

อบรม

ก่อนก่อสร้างโรงงานผู้เป็นเจ้าของควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนดของบุคลากร, สถานที่ผลิต, เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการผลิต ซึ่งทางทีมที่ปรึกษาของเราพร้อมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลือกอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ช่วยตรวจสอบการติดตั้งและความถูกต้องของอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบ มีการจัดวางเครื่องจักรตามแปลนที่ถูกต้อง การจัดการของเสีย วางมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ และยังรวมไปถึงการจัดวางเอกสารต่างๆ ที่ข้อกำหนด และข้อบังคับจำเป็นต้องมี

หนังสือรับรองจัดตั้งโรงงาน

ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเมื่อมีโรงงานในขนาดที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด นอกจากธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงงานโดยจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว ยังต้องมีการยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต (Certificate of Manufacturer: COM) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้ผลิตผลิตในสถานที่และประเทศที่ผลิตจริง โดย TIBD มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการยื่นขอเอกสารเหล่านี้ และพร้อมให้คำแนะนำตลอดขั้นตอนการขอใบอนุญาต และใบรับรองอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับสถานที่ผลิตในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
TIBD เรามีนักบริหารคุณภาพ หรือ Quality Business Partner (QBP) ผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบมาตรฐาน ที่พร้อมให้คำปรึกษาเสมือนเป็นคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยื่นขอมาตรฐาน ISO หรือประเมินเพื่อหาจุดบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่มีอยู่ โดยที่ปรึกษาจะมีส่วนเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ประเมินระบบการจัดการคุณภาพปัจจุบันขององค์กรอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Gab analysis  ที่จะทำให้มองเห็นปัญหา ช่วยระบุส่วนที่องค์กรไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานและจุดที่จำเป็นต้องปรับปรุง และการวิเคราะห์นี้ยังช่วยจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของสามารถรักษามาตรฐานเป็นไปตามความคาดหวังในด้านคุณภาพ และพัฒนานโยบาย เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่มี และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Gab analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนปัจจุบันขององค์กรกับมาตรฐานนั้น ๆ เช่น มาตรฐาน ISO จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ช่องว่างคือการระบุส่วนที่องค์กรขาดมาตรฐานและเพื่อพัฒนาแผนการเชื่อมและปิดช่องว่างนั้น
Surveillance Audit เป็นการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบมาตรฐานของลูกค้าว่ายังคงรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางเอาไว้หรือไม่ ก่อนเริ่มการตรวจประเมินในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเป้าหมายรายละเอียดในการตรวจประเมิน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องจากผลการตรวจในครั้งที่ผ่านมาในรอบของการขอการรับรอง รอบของการตรวจประเมินมักจะดำเนินการตามนโยบายที่แต่ละบริษัทกำหนด เช่น  1 ปีครั้ง หรือปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ตรวจสอบ TIBD ของเราพร้อมทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของระบบมาตรฐาน พร้อมเข้าไปดำเนินการตรวจประเมินระบบอย่างต่อเนื่องแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้ธุรกิจคงรักษามาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประสบการณ์ของเรา

ขอใบอนุญาตผลิตให้กับ โรงงานต้นแบบการผลิตสารให้กลิ่นรส สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 2
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 8
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 7
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 3
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 1
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 5
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 12
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 10
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 6
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 14
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 11
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 1
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 13
ตรวจโรงงานผลิตสารให้กลิ่น KAPI 17

ตรวจพื้นที่โรงงาน บริษัท ใต้ภูผา ไบโอเทค จำกัด

taipupa
taipupa 1
taipupa 2
taipupa 4
taipupa 5
taipupa 3

ตรวจพื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงงาน บริษัท เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ จำกัด

เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 1
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 2
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 3
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 4
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 5
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 6
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 7
เจ๊ตับ ฉ่ำโบ๊ะ 8

สอบถามเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด