ASEAN Cosmetic GMP
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน

(ASEAN GUIDELINES FOR COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE)

มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางที่เป็นข้อตกลงระหว่างอาเซียน สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางและผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางในตลาดอาเซียนต้องมี

มาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP เป็นมาตรฐานสำหรับรับรองการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เป็นมาตรฐานที่ประยุกต์ตามแนวทางมาตรฐาน GMP แต่จะมีการตั้งข้อกำหนดระบบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพที่ละเอียดมากกว่า โดยจะเน้นในเรื่องโครงสร้างอาคารผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตและพนักงาน เพื่อลดการปนเปื้อนที่มาจากแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในส่วนของวัตถุดิบต้องได้รับการยืนยันความปลอดภัยก่อนผลิตและจำหน่าย เพื่อให้ได้โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐาน สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมาตรฐานนี้จะถูกตรวจประเมินโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา

Cosmetic-gmp-asean

เครื่องสำอางที่อยู่ในขอบข่ายสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP มี 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอางควบคุม เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ และเครื่องสำอางทั่วไป โดยมีการแบ่งตัวอย่างไว้ ดังนี้

1. เครื่องสำอางควบคุม

1.1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผม
1.2 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม
1.3 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้า
1.4 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
1.5 ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายในช่องปาก
1.6 ผลิตภัณฑ์อนามัย
1.7 ผ้าเย็น กระดาษเย็น
1.8 ยาสีฟัน
1.9 ผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย
1.10 แป้ง แป้งโรยตัว เป็นต้น

2. เครื่องสำอางควบคุมพิเศษ
2.1 น้ำยาบ้วนปาก
2.2 ผลิตภัณฑ์ย้อมผม
2.3 สเปรย์ระงับกลิ่นปาก
2.4 ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย เป็นต้น

3. เครื่องสำอางทั่วไป
3.1 ครีมนวดผม3.2 ครีมโกนหนวด
3.3 น้ำมันหอม
3.4 ผลิตภัณฑ์ขัดผิว เป็นต้น

Who need it?: GMP ASEAN COSMETIC เหมาะสมกับใครบ้าง?

  • โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมความงาม
  • ผู้สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม
  • ผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่ตลาดอาเซียน
  • นักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่สนใจผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางส่งออกไปยังอาเซียน
    *สำหรับอุตสาหกรรมอื่นสามารถนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ได้แต่ไม่สามารถขอใบรับรองได้ เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Cosmetic line product

ประโยชน์จากการนำ ISO17025 มาปรับใช้กับองค์กร

  • เพิ่มโอกาสในการส่งออก โอกาสในการทำการค้าระหว่างประเทศกับคู่ค้าในอาเซียน
  • องค์กรได้ยกระดับมาตรฐานและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิตเครื่องสำอาง
  • มีการจัดวางระบบที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้ผู้บริโภครู้จักและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

Our Service: บริการด้านที่ปรึกษา

TIBD ของเรานั้นมีบริการให้คำปรึกษาการวางระบบ ASEAN Cosmetic GMP ให้กับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งดำเนินงานด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดวางระบบ, การตรวจประเมิน และการฝึกอบรมระบบมาตรฐานมายาวนานกว่า 10 ปี โดยบริการของเรานั้นจะมีในส่วนของ
– ให้คำปรึกษาในการจัดวางระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบรับรอง
– บริการจัดวางระบบและออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร ตามระบบ ASEAN Cosmetic GMP
– ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
– เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรับรอง(Pre-Audit)
– บริการปรับแก้ไขข้อบกพร่องหลังการตรวจรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่สนใจอยากจะจัดทำระบบ ASEAN Cosmetic GMP สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-056-5651

 

Reference

https://www.systemexcellents.com/16748159/gmp-asean-cosmetic
https://www.qualityplus.co.th/asean-gmp-cosmetic/

 

สอบถามเกี่ยวกับASEAN Cosmetic GMP

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด