ISO22716: 2017 – ระบบการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางในระบบสากล

(Cosmetic Good Manufacturing Practices System)

ISO22716 หรือที่เรียกอีกชื่อว่า Cosmetic GMP เป็นมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางที่ต้องการจะจัดจำหน่ายในสหภาพยุโรป สำหรับตัวมาตรฐาน ISO22716 นั้นครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้ใช้ปลายทางสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในภาคการผลิตเครื่องสำอางและ บริษัทอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ซัพพลายเออร์ บริษัทนำเข้าและส่งออก มาตรฐาน ISO22176 มีข้อกำหนดครอบคลุมถึงการจัดการเรื่อง การควบคุมคุณภาพการผลิต   การจัดเก็บ  บรรจุภัณฑ์และฉลาก  การสอบกลับได้  การขนส่ง ตลอดจนในเรื่องระบบควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ทำไมมาตรฐาน ISO22716: 2017 ถึงสำคัญ

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่มีผลต่อสุขภาพโดยตรงของผู้บริโภค โดยปกติแล้วผู้บริโภคมักจะมีความกังวลในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางที่ใช้ เนื่องจากเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปัจจุบันก็มีความหลากหลาย โดยธุรกิจต่างๆ ก็แข่งขันกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ทั้งการใส่สี กลิ่น สารสกัด หรือสารกันบูด ลงในผลิตภัณฑ์ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณของสารเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความระคายเคือง อีกทั้งในส่วนของกระบวนการและขั้นตอนอื่นๆก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องการความมั่นใจว่าเครื่องสำอางที่ใช้นั้นได้ผลิตภายใต้มาตรฐานที่เชื่อถือได้จากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และถึงแม้มาตรฐาน ISO22716 นี้จะเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องสำอางที่จัดจำหน่ายในยุโรป แต่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศอื่นๆ ที่ต้องการจะจัดวางระบบนี้เพื่อยกระดับคุณภาพสร้างความน่าเชื่อถือก็สามารถทำได้เช่นกัน

Cosmetic-pilling-iso

Who need it? : ISO22716 เหมาะสมกับใครบ้าง?

– องค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว( ผิว หน้า และเส้นผม) และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล

– โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมความงาม 

– ผู้สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม

Benefits & Advantages: ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อนำ ISO22716: 2017 มาปรับใช้กับองค์กร

– สร้างความได้เปรียบการแข่งขันในตลาด เพิ่มโอกาสทางการค้าขายทั่วโลก ด้วยใบรับรอง ISO22716

– พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิต

– ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและเชื่อถือในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ซื้อ

– สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร

– ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

– พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย

ISO22716 Cosmetic Testing

Our Service: บริการด้านที่ปรึกษาของเรา

           TIBD ของเรานั้นมีบริการให้คำปรึกษาการวางระบบ ISO22716: 2017 ให้กับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งดำเนินงานด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดวางระบบ, การตรวจประเมิน และการฝึกอบรมระบบมาตรฐานมายาวนานกว่า 10 ปี โดยบริการของเรานั้นจะมีในส่วนของ

– ให้คำปรึกษา (Consult Service) เพื่อปรับปรุงและช่วยพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้แก่องค์กร 

– วางแผนการจัดการระบบ ออกแบบวางผังโรงงานที่ถูกต้อง 

– บริการจัดวางระบบและออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร ตามระบบ ISO22716: 2017

– ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

– เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรับรอง (Pre-Audit)

– บริการปรับแก้ไขข้อบกพร่องหลังการตรวจรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างแน่นอน

          สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่สนใจทำระบบมาตรฐาน ISO22716:2017 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-056-5651

 

Reference

https://www.belge.com/th/belgelendirme/sistem/iso-22716/

https://www.akreditasyon.com.tr/th/iso-22716/iso-22716-nedir

https://www.qualityplus.co.th/iso-22716/

สอบถามเกี่ยวกับISO22716: 2017

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด