การระดมทุนเพื่อธุรกิจ

หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจ พัฒนาโครงการ หรือขยายกิจการ มีไอเดียแต่เงินทุนไม่เพียงพอ และอยากที่จะระดมทุนจากภายนอก ในการค้นหานักลงทุนและการเจรจาเงื่อนไขการร่วมทุนนั้น เป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน จึงต้องมีการเตรียมข้อมูลเสนอให้ผู้ลงทุนมีความสนใจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ทั้งเอกสาร และข้อมูลที่จำเป็นต้องมีนั้นมีอะไรบ้าง TIBD เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่เหล่าผู้ประกอบการ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการระดมทุนและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
Funding

Crowdfunding คืออะไร?

การระดมทุนจากคนจำนวนมากโดยที่แต่ละคนลงทุนในจำนวนน้อย
สำหรับเหล่านักธุรกิจ หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ หรือทำโปรเจคโครงการ แต่ยังไม่มีเงินลงทุน การระดมทุนสาธารณะ หรือ Crowdfunding ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนจากการระดมเงินจำนวนเล็กน้อยจากผู้คนจำนวนมาก ทำให้โครงการหรือธุรกิจสามารถระดมทุนที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพานักลงทุนหรือผู้ให้กู้รายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ วิธีการระดมทุนรูปแบบนี้ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากวิธีการหาทุนแบบดั้งเดิม เช่น เงินกู้ธนาคาร เงินร่วมลงทุน หรือการออมส่วนบุคคล เป็นต้น โดยการระดมทุนสาธารณะนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และบุคคลอื่นๆ ที่มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมสามารถเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นในการทำให้โครงการให้เป็นจริงได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ผลักดันและลงทุนในโปรเจคที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จ

รูปแบบของการระดมทุน Crowdfunding ทั้ง 4 ประเภท

Reward Based Crowdfunding

การระดมทุนแลกกับสิ่งของ
เป็นการระดมทุน ที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่จะได้รับเป็นสิ่งของ เช่น สินค้า ของที่ระลึก หรือสิทธิพิเศษตามที่ผู้ระดมทุนเป็นผู้กำหนด

Donation Based Crowdfunding

การระดมทุนเพื่อการบริจาค
เพื่อนำทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์โครงการ มักเป็นการทำเพื่อสังคมหรือการกุศล จึงเป็นการลงทุนแแบบให้เปล่าผู้สนับสนุนไม่ได้รับสิ่งใดเป็นผลตอบแทน

Equity-Based Crowdfunding

การระดมทุนด้วยการเข้าหุ้น
การระดมทุนแบบหลักทรัพย์ด้วยการแบ่งหุ้นให้กับผู้ลงทุนตามสัดส่วน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือสามารถนำหุ้นไปขายต่อได้ ขึ้นอยู่นโยบายของบริษัทนั้นๆ เป็นตัวกำหนด

Peer-to-Peer Lending

การระดมทุนผ่านการกู้ยืม
การระดมทุนผ่านการกู้ยืมเงินทุนจากผู้สนับสนุนโดยตรงผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง ผู้ให้กู้จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้กู้ภายใต้กำหนดระยะเวลาตามข้อตกลง 

ประโยชน์ของการระดมทุน Crowdfunding

  • มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
  • ได้ทราบถึงความคิดเห็นของลูกค้า และู้ที่สนใจก่อนทำการผลิตจริง
  • ช่วยทดสอบตลาดล่วงหน้าถึงความสนใจในตัวสินค้าและบริการ
  • ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุน ​(Investor) ที่มีศักยภาพและผู้สนับสนุนได้กว้างขวางขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุน
  • เปิดโอกาสให้นวัตกรรม จากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

บริการเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน

การระดมทุนสำหรับธุรกิจเป็นวิธีการเพิ่มทุนสำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมที่ต้องการขยายกิจการ โดยการเรี่ยไรเงินจำนวนเล็กน้อยจากคนจำนวนมาก ในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่เลือกที่จะทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์ม  หรือเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการช่วยระดมทุนมากกว่าใช่วิธีการระดมทุนแบบเดิม ๆ เช่น เงินกู้ธนาคารหรือเงินร่วมลงทุน การระดมทุนสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายตัว การตลาด หรือการเปิดตัวแนวคิดธุรกิจใหม่ สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจคือการพิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์ของการระดมทุนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเปิดตัวแคมเปญ เนื่องจากไม่มีการรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จ และกระบวนการนี้อาจใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการ ด้วยบริการของ TIBD เราจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสู่การระมดมทุนได้อย่างมั่นใจ พิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิด และช่วยให้คุณสามารถวางแผนการะดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Crowdfunding

ให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน

Crowdfunding

การเตรียมข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นระดมทุน

Crowdfunding

ที่ปรึกษาการวางแผนทางด้านการเงิน

Crowdfunding

ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มวางแผนโครงการ

icon1

บริการให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน

ก่อนเริ่มการเดินทางระดมทุน สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมการอย่างถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ TIBD ของเราพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุนตามรายการให้คำปรึกษา ดังต่อไปนี้

เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

การมีแผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการระดมทุน เนื่องจากจะช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการระดมทุน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการเขียนแผนธุรกิจคำนึงถึงองค์ประกอบที่ถูกต้องที่จะมีในการเขียนแผนธุรกิจ อย่างละเอียด และรอบคอบ ที่สามารถใช้เป็นแผนดำเนินงานและสำหรับเสนอเพื่อขอระดมทุน หรือการขอกู้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ
Business-plan
Canvas_TIBD

วางโมเดลแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)

Business Model Canvas เป็นการแสดงภาพของโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสามารถออกแบบ ท้าทาย และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนได้ เนื่องจากมองเห็นทั้งโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบหลักของธุรกิจ เช่น คุณค่า กลุ่มลูกค้า ช่องทาง ความสัมพันธ์กับลูกค้า สายธารรายได้ ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุน ด้วยภาพรวมของโครงสร้างนี้ทำให้มองเห็นภาพรวม และคุณค่าทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น สำหรับนำเสนอแก่ผู้ลงทุนได้อย่างชัดเจน

วิเคราะห์ข้อมูลตลาด (Market Insight)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนสามารถช่วยให้ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการระดมทุนได้เข้าใจภาพรวมของการระดมทุนได้ดียิ่งขึ้น สามารถระบุโอกาส และกำหนดการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จต่อโครงการ รวมถึงมีความเข้าใจในขนาดตลาด แนวโน้มการเติบโต ระบุขอบเขตที่ธุรกิจจะเป็นไปได้ TIBD พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด เพื่อช่วยในการทำ Market Research สำหรับศึกษาแบรนด์หรือธุรกิจของตนเอง ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และมองเห็นถึงปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการระดมทุน
Money-icon

บริการให้คำปรึกษาวางแผนทางด้านการเงิน

การประมาณการทางการเงิน (Financial Projection)

ประมาณการทางการเงินสำหรับธุรกิจการระดมทุนอาจซับซ้อน เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของตลาดเป้าหมาย งบประมาณการตลาด กลยุทธ์การกำหนดราคา และระดับการแข่งขัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจและการตัดสินใจได้ โดยปกติแล้วการประมาณรายได้นักลงทุนอาจดูแนวโน้มการเติบโตของรายได้ประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า และมีการลงลึกรายละเอียด เช่น รายได้ ต้องรู้ว่ารายได้มาจากผลิตภัณฑ์ไหนเป็นหลัก และแนวโน้มผลิตภัณฑ์จะขายได้ดีหรือไม่ อะไรเป็นปัจจัยบ่งบอกว่าจะขายได้ดี เป็นต้น

รายละเอียดการนำเงินลงทุนไปใช้ (Detail on Fund Raising)

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจล้วนตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ทางฝั่งธุรกิจที่ระดมทุนควรมีข้อมูลโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เงินทุน และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนหรือไม่ และยังช่วยสร้างความไว้วางใจและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการระดมทุน
Arrow-icon

บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนโครงการ

กำหนดการดำเนินโครงการ (Project Timeline)

การกำหนดแผนและระยะเวลาที่แน่นอนในแผนการดำเินโครงการ เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สำคัญต่อการระดมทุนเนื่องจากช่วยให้ผู้ที่อาจเป็นผู้สนับสนุนเข้าใจความคืบหน้าที่คาดหวังและเหตุการณ์สำคัญในแต่ละช่วงโครงการที่ตั้งเป้าไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมการและการวางแผน จนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ทางผู้ระดมทุนต้องนำเสนอแก่ผู้สนับสนุนให้ได้รับทราบ เนื่องจากระยะเวลาที่วางแผนไว้ต้องมีความสัมพันธ์เป็นไปตามความคาดหวังของประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

สร้างแคมเปญของโครงการแบบมีกลยุทธ์ (Campaign creative)

แคมเปญการระดมทุนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องการกลยุทธ์และแผนงานที่สร้างสรรค์ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดี ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนให้สนใจในโครงการที่จะระดมทุน และสามารถสื่อสารคุณค่าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
  • ชื่อแคมเปญ/แท็กไลน์: ที่โดดเด่น เข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อถึงสาระสำคัญของโครงออกมาได้จากคำไม่กี่คำ
  • โลโก้แคมเปญ: เครื่องหมายที่สร้างการจดจำให้โครงการมีตัวตน โลโก้ที่ดีควรมีความโดดเด่น เรียบง่าย และปรับขนาดได้ ทำให้สามารถจดจำและทำซ้ำได้ง่ายในแพลตฟอร์มและวัสดุต่างๆ
  • มู้ดแอนด์โทนของแคมเปญ: ควรสะท้อนถึงภาพรวมของโครงการหรือแบรนด์ที่อยากสื่ออารมณ์ให้ถึงผู้ที่สนใจเข้าใจในสิ่งที่แบรนด์อยากจะสื่อ จากการสื่อสารผ่านสิ่งต่างๆ เช่น การพิมพ์ ภาพ และข้อความ

ความร่วมมือระหว่าง

TIBD

ในวันที่ 16 มกราคม 2565 บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เพื่อยกระดับธุรกิจไทย จากการเพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน” ณ บริษัท สินวัฒนา คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้บริษัทไทยมีช่องทางการเข้าถึงการระดมทุนได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

ค้นหาแหล่งทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือโครงการของคุณ

01

ค้นหาแหล่งทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือโครงการของคุณ
ให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดโครงสร้างของทุนประเภทต่าง ๆ

02

ให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดโครงสร้างของทุนประเภทต่าง ๆ
ร่างแผนโครงการ และพัฒนาแผนโครงการ เพื่อเอาชนะใจกรรมการผู้ตัดสินการให้ทุน

03

ร่างแผนโครงการ และพัฒนาแผนโครงการ เพื่อเอาชนะใจกรรมการผู้ตัดสินการให้ทุน
ทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอนำเสนอโครงการ รูปภาพประกอบ และคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการหาทุนรูปแบบการระดมทุนในแพลตฟอร์ม

04

สอนวิธีการตอบคำถาม และสื่อสารกับกรรมการในเวทีการขอทุน
ทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอนำเสนอโครงการ รูปภาพประกอบ และคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการหาทุนรูปแบบการระดมทุนในแพลตฟอร์ม

05

ทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอนำเสนอโครงการ รูปภาพประกอบ และคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการหาทุนรูปแบบการระดมทุนในแพลตฟอร์ม

สอบถามเกี่ยวกับบริการระดมทุนเพื่อธุรกิจ

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด