TRAINING CONTROL SYSTEM คือ โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงานผ่านระบบโปรแกรมอัจฉริยะ ที่พนักงานในองค์กรสามารถยื่นขออบรมรายบุคคลหรือรายแผนก พร้อมแนบรายละเอียดหลักสูตรได้ตามความต้องการ และยังสามารถพิจารณาอนุมัติและจัดตารางารอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนการอบรมและระบบวางแผนค่าใช้จ่ายรายแผนก และการรายงานผลการอบรมพนักงานประจำปี ทำให้งานอบรมและพัฒนาบุคคลากรเป็นเรื่องง่าย พร้อมพัฒนาไปในยุคธุรกิจ 4.0 สิทธิ์การใช้โปรแกรม ไม่จำกัดอายุการใช้งาน ใช้งานง่าย สะดวก เหมาะกับพนักงานทั้งองค์กร สามารถปรับแต่งระบบ ตามความต้องการของแต่ละองค์กร ติดตั้งง่าย ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows

โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงาน

 • TRAINING CONTROL SYSTEM คือ โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงานผ่านระบบโปรแกรมอัจฉริยะ ที่พนักงานในองค์กรสามารถยื่นขออบรมรายบุคคลหรือรายแผนก พร้อมแนบรายละเอียดหลักสูตรได้ตามความต้องการ และยังสามารถพิจารณาอนุมัติและจัดตารางารอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนการอบรมและระบบวางแผนค่าใช้จ่ายรายแผนก และการรายงานผลการอบรมพนักงานประจำปี ทำให้งานอบรมและพัฒนาบุคคลากรเป็นเรื่องง่าย พร้อมพัฒนาไปในยุคธุรกิจ 4.0
 • สิทธิ์การใช้โปรแกรม ไม่จำกัดอายุการใช้งาน
 • ใช้งานง่าย สะดวก เหมาะกับพนักงานทั้งองค์กร
 • สามารถปรับแต่งระบบ ตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ติดตั้งง่าย ครอบคลุมการทำงานทั้ง Mac และ Windows

TRAINING CONTROL SYSTEM

“โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงาน”

“งานบริหารการอบรมและพัฒนาบุคคลกร เป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

 • โปรแกรมถูกออกแบบให้จัดสรรการบริหารการอบรมไว้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการจัดการ ควบคุมและดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
 • ระบบยื่นขอรับการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ส่งอิเมลล์อัตโนมัติ พร้อมแสดงข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
 • ระบบคำนวณชั่วโมงการอบรม ค่าใช้จ่ายรทั้งรายบุคคล และรายแผนก
 • ระบบถูกออกแบบมาเพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนขององค์กรให้สะดวกขึ้น
 • ลดความผิดพลาดจากการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพิ่มความแม่นยำของการบันทึกผล
 • การสรุปการอบรมพนักงานประจำปี ที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ
บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สกินแคร์
“Smart System for the best human resource management สุดยอดโปรแกรมอัจฉริยะ สำหรับการบริหารบุคคลากร”

Training and Development Program Paving the way to success “การฝึกอบรมและพัฒนา สร้างหนทางสู่ความสำเร็จขององค์กร”

 • ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ รวบขั้นตอนการส่งอีเมลยื่นขอฝึกอบรมและแจ้งอนุมัติการอบรมได้ ภายในคลิ๊กเดียว
 • การบริหารอย่างเป็นระบบ ระบบคำนวณชั่วโมงฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย และวางแผนการอบรมรายบุคคล และรายแผนก
 • ระบบแสดงข้อมูลแบบอัจฉริยะ หน้าต่างแสดงข้อมูลการฝึกอบรมรายบุคคล และรายแผนก ที่สามารถบริหารจัดการและควบคุมพนักงานได้ทั้งองค์กรภายในหน้าต่างเดียว
 • รายงานผลการอบรมประจำปี ด้วยการเก็บข้อมูลและวางแผนแบบเรียลไทม์ (Real time) ทำให้การรายงานผลประจำปี เป็นเรื่องง่าย เพียงขั้นตอนเดียว
 • การบริหารงานอบรมยุคใหม่ ลดเวลาและขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสาร พร้อมประมวลผลข้อมูล เพื่อการพัฒนาบุคคลาอย่างไม่มีหยุดยั้ง

สอบถามเกี่ยวกับTRAINING CONTROL SYSTEM โปรแกรมบริหารการอบรมพนักงาน

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด