Internal Learning Platform

พัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายในองค์กร

     บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การบริหารจัดการกับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งด้านสวัสดิการภายในองค์กร ความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นทั้งเพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานของบุคลากรและการเติบโตขององค์กร จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาในการอบรม สัมมนา ประชุม ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากต้องเผชิญปัญหาทั้งด้านการเดินทาง จำนวนคนเข้าอบรม ตลอดจนการอบรมหรือเรียนเพิ่มเติมของบุคลากรอออนไลน์ก็ยากที่จะวัดผลของผู้เรียน
     โดยปัจจุบัน TIBD ได้มีบริการ พัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ภายในองค์กรซึ่งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของระบบที่ง่ายต่อผู้เรียนหรือผู้อบรม มีเครื่องมือที่หลากหลายในการสอน มีการวัดผลสัมฤทธิ์หลังจากเรียนจบหลักสูตร ซึ่งแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายในองค์กรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร กำหนดทิศทางการเติบโตของบุคลากร และช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาบุคคลากรในระยะยาวได้

ฟังก์ชันเบื้องต้นภายในสำหรับการ พัฒนาแพลตฟอร์ม

 1. การสร้างหลักสูตรโดยผู้เข้าเรียนจะเห็นรายละเอียดหลักสูตรอย่างครบถ้วน เช่น ชื่อหลักสูตร ผู้สอน รายละเอียดหลักสูตร ความคิดเห็นหลังจากเรียนหลักสูตร
 2. รูปแบบการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน อาทิ รูปแบบการเรียนผ่านวีดีโอ สไลด์ การเรียนผ่านการสอนสด
 3. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเลือกคำตอบแบบคำตอบเดียว/หลายคำตอบ การตอบถูก/ผิด การจับคู่คำถามกับคำตอบ การตอบด้วยKeywords การคอบแบบเติมคำ
 4. การประเมินผลผู้เรียนสามารถกำหนด % การตอบคำถามที่ถูกต้องได้ ตลอดจนสามารถรับ E-Certificate ผ่านเว็บไซต์หลักจบการเรียนในหลักสูตร
พัฒนาแพลตฟอร์ม Learning-Platform
พัฒนาแพลตฟอร์ม Learning-Platform

คุณจะได้อะไรจากบริการ 'พัฒนาแพลตฟอร์ม' นี้ของเรา

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการอบรม การเรียน การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
 2. ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนเพื่อทบทวนความรู้เมื่อไหร่ก็ได้
 3. ระบบในการเรียนการสอนที่ใช้งานง่าย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 4. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการอบรมในรูปแบบการทดสอบ
 5. การแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
 6. มีการเก็บหลักฐานการเรียน เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบเกณฑ์การอบรมประจำปี
 7. ลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในระยะยาว

บริการของเรา

     TIBD มีบริการให้คำปรึกษา และพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ภายในองค์กรที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เพื่อที่บุคลากรจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ออนไลน์จากหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจและต้องการปรึกษาเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับเรียนรู้ภายในองค์กรกัเรา สามารถติดต่อได้ที่ คลิก

สอบถามเกี่ยวกับบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายในองค์กร

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด