การพัฒนาโครงการวิจัย

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการดำเนินงานวิจัยที่มีบริการครอบคลุมที่สุด TIBI คือคำตอบ จากการทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้เรามีเครือข่ายนักวิจัย หน่วยงานวิจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะงานวิจัยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม การบริการของเราจะครอบคลุมตั้งแต่ มองหานักวิจัยที่ใช่ วางแผนเส้นทางและเป้าหมายการวิจัย วางแผนการนำงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และวางแผนตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในตลาด

การพัฒนาโครงการวิจัย Research project development

บริการต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาโครงการวิจัย

1. การประสานงานนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาการวิจัย (Innovator Recruiting)

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

 • ค้นหานักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละประเภทของงานวิจัย
 • ติดต่อประสานงานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายก่อนเริ่มโครงการวิจัย

2. การวางแผนเส้นทางและเป้าหมายการวิจัย (Research Journey)

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

 • วางแผนเส้นทางของโครงการ ทำให้สามารถคาดการณ์การนำไปงานวิจัยไปใช้งานได้ และรู้ขั้นตอนการดำนเนินงานของโครงการ
 • สามารถนำงานวิจัยมาใช้งานระหว่างเส้นทางของโครงการได้ เช่น คุณต้องการทำสารสกัดสำหรับยาจะต้องมีการทดสอบหลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถนำมาผลิตเป็นยาได้ ในระหว่างการดำเนินโครงการวิจัย เราสามารถนำสารสกัดนั้นมาผลิตเป็นเครื่องสำอางระหว่างทางของการทำวิจัยได้
 • วางแผนเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการทำข้อตกลงกับหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวางแผนแหล่งทุนเพื่องานวิจัย (Research Funding Journey)

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

 • ให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดและเงื่อนไขของทุนแต่ละประเภท
 • สอนเทคนิคการขอทุนให้ชนะใจกรรมการจากประสบการณ์จริง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการวิจัยเบื้องต้นด้านโครงสร้างของค่าใช้จ่าย เพื่อหาแหล่งทุนที่ทำให้คุณประหยัดได้มากที่สุด

4.การวางแผนรูปแบบธุรกิจเพื่องานวิจัย (Creative Business Model for Research)

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

 • วิเคราะห์โครงการวิจัยของคุณ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจ
 • วางแผนรูแปบบธุรกิจจากโครงการวิจัย ให้นำมาใช้ประโยชน์และเกิดรายได้ที่คุ้มค่ากับการลงทุน
 • ทราบรูปแบบธุรกิจที่งานวิจัยของคุณสามารถนำไปใช้งาน สารสกัดหรืองานวิจัยสามารถนำไปใช้ได้มากกว่าที่คุณคิด

5. การเก็บข้อมูลด้านการตลาดและอุตสาหกรรม (Marketing Research)

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

 • ได้ข้อมูลการตลาดที่สามารถเชื่อถือได้ จากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
 • จัดทำแบบสอบถามที่ตรงประเด็น และได้ผลของข้อมูลตรงตามความต้องการเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของตลาดและอุตสาหกรรม ก่อนเริ่มทำผลิตภัณฑ์หรือโครงการวิจัย เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

6. การวางแผนห่วงโซ่อุปทานเพื่อผลงานวิจัย (Supply Chain Analysis)

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

 • สามารถควบคุมผลของงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน
 • ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุนงานวิจัยได้ เนื่องจากการวางแผนห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุม
 • สามารถตรวจสอบที่มาของผลงานวิจัย เพื่อควบคุมงานวิจัยตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ จนนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการวิจัย

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด