การพัฒนาโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุน

หลายครั้งที่ไอเดียในการทำธุรกิจ หรือแผนการทำ วิจัยจะต้องถูกพับเก็บลงเพียงเพราะ ขาดในเรื่องของ เงินทุนที่จะนำมาเริ่มต้นทำสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้น เงินทุนสามารถหาได้จากหลายช่องทาง และหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามประเภทของธุรกิจ หรือโครงการ การที่เราจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านั้น และทำให้ได้เงินทุนตามเป้าหมายที่เราตั้ง จำเป็นที่จะต้องมีการเขียนพัฒนาโครงการเพื่อให้ดูน่าสนใจ และทำให้กรรมการผู้เป็นคนตัดสินในการให้ทุนเห็นและเข้าใจถึงความสำคัญของโครงการด้วยวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน

การพัฒนาโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุน

คุณจะได้อะไรจากบริการนี้ของเรา

ค้นหาแหล่งทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือโครงการของคุณ

01

ค้นหาแหล่งทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ หรือโครงการของคุณ

ให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดโครงสร้างของทุนประเภทต่าง ๆ

02

ให้คำปรึกษาเรื่องรายละเอียดโครงสร้างของทุนประเภทต่าง ๆ

ร่างแผนโครงการ และพัฒนาแผนโครงการ เพื่อเอาชนะใจกรรมการผู้ตัดสินการให้ทุน

03

ร่างแผนโครงการ และพัฒนาแผนโครงการ เพื่อเอาชนะใจกรรมการผู้ตัดสินการให้ทุน

ทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอนำเสนอโครงการ รูปภาพประกอบ และคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการหาทุนรูปแบบการระดมทุนในแพลตฟอร์ม

04

สอนวิธีการตอบคำถาม และสื่อสารกับกรรมการในเวทีการขอทุน

ทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอนำเสนอโครงการ รูปภาพประกอบ และคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการหาทุนรูปแบบการระดมทุนในแพลตฟอร์ม

05

ทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอนำเสนอโครงการ รูปภาพประกอบ และคอนเทนต์ เพื่อใช้ในการหาทุนรูปแบบการระดมทุนในแพลตฟอร์ม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ARDA)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ARDA)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI)

สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุน

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด