บริการที่ปรึกษาสำหรับสร้างและพัฒนาธุรกิจ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงผู้ช่วยในการหาทางออกให้กับปัญหาทางธุรกิจที่คุณกำลังเจอ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจและประสบปัญหาเรื่องต่าง ๆ อาทิ ยอดขายตก ยอดขายเพิ่มแต่กำไรลดลง อยากปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ หรืออยากขยายธุรกิจของตน รวมไปถึงผู้ที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง TIBD สามารถช่วยหาทางออกของปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณได้ เรามีเครื่องมือ ไอเดีย ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Sales & Marketing

เราคือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

ISO9001, สัญญากวื้อขายกิจการ
ISO9001, สัญญาซื้อขายกิจการ
ISO9001, สัญญาซื้อขาย
ISO9001
ISO9001, สัญญากวื้อขายกิจการ

บริการที่ปรึกษาธุรกิจของเรา

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการบริหารการจัดการ

การวิเคราะห์การดำเนินงาน การระบุจุดที่ต้องปรับปรุง เสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับแผนการพัฒนา

การให้คำปรึกษาการจัดการ และวางแผนทางการเงิน

วิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ ช่วยระบุและวางแผนสำหรับค่าใช้จ่าย การจัดการทางการเงิน

การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับฝ่ายขาย

เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขายของทีม เจาะลึกกระบวนการทำงาน ปรับจุดการขาย พัฒนาความเป็นเลิศด้านลูกค้าสัมพันธ์

การวางแผนและกำหยดกลยุทธ์ด้านการตลาด

วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อสร้างแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด จัดการการสร้าง Content

การให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ ด้านการผลิต

วางแผนด้านการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง เส้นทางการผลิต การนำเข้าและใช้งานเครื่องจักรที่เหมาะสมในโรงงาน

การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

วางผังโครงสร้างองค์กร กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคลและทีมจากการฝึกอบรม

การพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร

นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรจากการวิเคราะห์แนวทางการทำงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น

การวางกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ

วางแผนการตลาดที่ตรงจุด กำหนดทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจ/การตลาดที่สอดคล้องแนวทางการดำเนินงานสร้างแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจให้เติบโต

การให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์

บริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์และการทำธุรกิจที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้าง touchpoint ที่สัมผัสกับลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี

ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ โดยค้นหาปัญหาที่ยับยั้งการเติบโตของธุรกิจ และเสนอโซลูชั่นส์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

บริการเขียนแผนธุรกิจ

TIBD เราช่วยสร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมได้ทุกประเภทรวมไปถึง แผนกู้ธนาคาร แผนนำเสนอผู้ลงทุน แผนธุรกิจสำหรับส่งสถาบันการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แผนธุรกิจที่ดีจะสามารถช่วยดึงดูดนักลงทุน จัดหาเงินทุน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของธุรกิจ ในด้านการศึกษษาและวิจัยตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน และกลยุทธ์ที่มั่นคงสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ในการบริการเขียนแผนธุรกิจที่ดี TIBD ต้องได้รับความร่วมมือในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจ ตลาดเป้าหมาย และประมาณการทางการเงิน

 

บริการที่ปรึกษาการวางแผนทางด้านการเงิน

เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินโดยการระบุส่วนที่ขาดประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ปรับปรุงการสร้างรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางการเงิน TIBD จึงพร้อมที่จะให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ดังต่อไปนี้
  • การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • การจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์
  • การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • การจัดการต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การจัดการกระแสเงินสด
  • การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และการควบรวมกิจการ

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์สำหรับฝ่ายขาย

TIBD พร้อมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย วางแนวทางการเพิ่มรายได้ พัฒนากลยุทธ์การขายของทีมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย การสร้างขั้นตอนการขาย การตั้งเป้าหมายในการขาย  รวมถึงการสร้างโอกาสในการขาย นอกจากนี้ยังช่วยในการฝึกอบรมและพัฒนาทีมขายโดยมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมการขาย การฝึกสอน และการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาทีมขายของจากแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ทีมงานบรรลุยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการวิจัย

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการดำเนินงานวิจัยที่มีบริการครอบคลุมที่สุด TIBD คือคำตอบ จากการทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้เรามีเครือข่ายนักวิจัย หน่วยงานวิจัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะงานวิจัยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม การบริการของเราจะครอบคลุมตั้งแต่ มองหานักวิจัยที่ใช่ วางแผนเส้นทางและเป้าหมายการวิจัย วางแผนการนำงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และวางแผนตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในตลาด

 

บทความในด้านการขายและการตลาด เพื่อพัฒนาธุรกิจ

บริการด้าน การขายและการตลาด ด้วยCustomer-Journey
พัฒนาธุรกิจให้เข้าถึงลูกค้าด้วย Customer Journey
บริการด้าน การขายและการตลาด ด้วยBusiness-Model-Canvas
กำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas
CI
สร้างการจดจำให้กับแบรนด์ ด้วย Coporate Identity (CI)
Learning-Platform
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร

ประสบการณ์ของเรา

บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการวางแผน: ฝายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายการผลิต ณ บริษัท ใส่ใจ กรุ๊ป จำกัด

อบรมการขายเครื่องสำอาง
อบรมการขายเครื่องสำอาง
อบรมการขายเครื่องสำอาง
อบรมการขายเครื่องสำอาง
อบรมการขายเครื่องสำอาง

พิธีกรบรรยายหลักสูตร: แนวคิดและองค์ประกอบของการเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากรในหลักสูตร E-Learning: การเตรียมความพร้อมก่อนพบผู้ซื้อ, เทคนิคการ Pitching ไอเดียธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น และ Innovation Thinking

TEBC - หลักสูตรสตาร์ทอัพเครื่องสำอาง ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

สอบถามเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจ

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด