บริการจัดสัมมนาออนไลน์

การประชุม (Online Meeting) และสัมมนา (Online Symposium) อย่างมืออาชีพ

การจัดประชุมเชิงสัมมนาบนโลกออนไลน์ (Online Event) กลายเป็นเรื่องจำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน คุณก็สามารถทำได้ด้วย บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ ของ TIBD ตอบโจทย์ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ การสัมมนาทางธุรกิจ การเรียนสัมมนาออนไลน์ ทั้งงานขนาดเล็ก หรืองานขนาดใหญ่ สู่การขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจหรือการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

original-1621084910419-removebg-preview
MT
google-meet-logo-1

MEETING

บริการจัดประชุมออนไลน์สำหรับองค์กรทุกขนาด ให้สามารถประชุมได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิก URL เพียงแค่ครั้งเดียว

WEBINAR

บริการจัดสัมมนาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย ฝึกอบรม เวิร์คชอป ผ่านระบบที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดทุกกิจกรรมถึงผู้ฟังบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LIVE STREAM

บริการไลฟ์สตรีม ถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง FB / Youtube และอื่น ๆ ไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์ จัดอีเว้นท์ งานแข่งขัน พร้อม Solution แบบครบครัน

ลูกค้าของเรา
(Our Clients)

kapi-logo-whitebg
tni-logo-whitebg
tistr-logo-whitebg
กรมเจ้าท่า
tiger-academy-logo
สมาคมนักบริหารพัสดุ
mu-logo-whitebg
ลูกค้าของเรา TIBD - Tuanta
awr-lloyd-logo-whitebg
tcels-logo-whitebg
สัมมนาออนไลน์
matsui
กรมที่ดิน
fao-logo-whitebg
ชลบุรี
mitsui

บริการของเรา
(Our Options)

การจัดการการสัมมนา
(Webinar Organizer)

การบริหารและจัดการสัมมนาออนไลน์​ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่การร่างแผนกำหนดการ (Agenda) การเชิญผู้บรรยาย การเชิญผู้ดำเนินรายการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด Webinar อย่างมืออาชีพ หรือการวางแผนเพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ระบบการลงทะเบียน
(Registration)

ระบบการลงทะเบียนเพื่อเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าร่วม รวมถึงการแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเริ่มสัมมนาออนไลน์ และการประสานงาน ให้ข้อมูลเชิงเทคนิคแก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ต้องการความช่วยเหลือ

ระบบการถ่ายทอดสด
(Live Streaming & Webinar)

ระบบถ่ายทอดกิจกรรมการประชุม การสัมมนาเชิงวิชาการ การอบรมทางธุรกิจ สู่โลกออนไลน์ คุณภาพความคมชัดทั้งระบบภาพและเสียงในระดับบ Full HD รองรับการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้เข้าร่วมสัมมนา

ระบบการถามตอบผ่านการถ่ายทอดสด
(Live Q&A)

รูปแบบของการสัมมนา สามารถเปิดระบบส่งข้อความคำถามระหว่างสัมมนา เพื่อให้ผู้รับชมได้มีส่วนร่วม และไม่ขัดจังหวะการนำเสนอ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินรายการ (Moderator)

ระบบการถ่ายทอดแบบสาธารณะหรือกลุ่มปิด
(Public or Private Group)

ระบบที่ตอบโจทย์ในด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังจำนวนมากในรูปแบบสาธารณะ และการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มเพื่อความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย โดยสามารถวางแผนและปรึกษากับทีมงานเพื่อให้การดำเนินการถ่ายทอดสดเป็นไปตามต้องการ

การรายงานผลและการอัดวิดีโอ
(Report & Record)

การรายงานผลจำนวนผู้เข้าร่วม การบันทึกภาพขณะเข้าร่วมสัมมนา และการอัดวิดีโอในระหว่างการดำเนินการสัมมนา เพื่อสามารถนำสื่อทั้งภาพและวิดีโอดังกล่าวไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้หรือใช้สื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประเมินแบบสอบถามและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (Online Evaluation Form)

การรวบรวมและเก็บข้อมูลย้อนในด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ผ่านการประเมินแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการสัมมนาครั้งถัดไป วิเคราะห์รายการความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมส่งให้ทางหน่วยงานที่ต้องนำไปใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป

บริการส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนเริ่มการประชุม
(SMS Notifications)

มีระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS เข้าสู่โทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน เมื่อใกล้ถึงวันจัดงาน โดยจะมีการแจ้งเตือนก่อนเริ่มการสัมมนา 2 ครั้ง (1 สัปดาห์ / 1 วัน / 1 ชั่วโมง)

บริการออกแบบภาพสื่อสำหรับใช้ในงานสัมมนา (Design Background)

ออกแบบภาพสื่อสำหรับใช้ในงานสัมมนาให้เป็นธีมเดียวกันกับ CI ขององค์กร ตามลักษณะการใช้งานให้เหมาะกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดในงานสัมมนา ทั้งการนำไปประชาสัมพันธ์ และเป็นฉากหลังในการจัดงานสัมมนาออนไลน์

บริการส่งอีเมล์แจ้งเตือนผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา
(Email Notification)

บริการส่งแจ้งเตือนให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร และรีเช็คกับผู้สมัครเพื่อคอนเฟิร์มการรับทราบลิงก์ URL เข้าฟังสัมมนา

บริการจัดสัมมนาแบบเปิดและแบบปิด (Public or Private)

เรามีบริการจัดสัมมนาตามความต้องการของลูกค้า ทั้งสัมมนาแบบเปิดที่ต้องการผู้ฟังแบบไม่จำกัดจำนวนคน และสัมมนาแบบปิดที่จำกัดผู้ฟังทั้งเฉพาะพนักงานในองค์กรหรือตามจำนวนคนที่กำหนดไว้

ตัวอย่างผลงานของเรา (Our Experience)

จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2565

ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 TIBD ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นครั้งที่2 ในหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2565” โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
สมาคมนักบริหารพัสดุ

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ
``กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน``

ร่วมกับ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 และวันที่ 4-5 เมษายน 2565 TIBD ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้เป็นการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในโครงการสัมมนาทางวิชาการ โดยจัดระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เรื่อง ``กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1`` และ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 เรื่อง ``กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน`` รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ ``DPA พร้อม`` คุ้มครองให้คุณพร้อม ทุกจังหวะชีวิต

ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA)

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 TIBD ได้มีโอกาสจัดงานแถลงข่าวออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ในหัวข้อแคมเปญ ``DPA พร้อม`` พร้อมคุ้มครอง พร้อมเข้าถึง พร้อมเคียงข้าง เพื่อบอกกล่าวถึงแนวทางการเติบโตและตอกย้ำพันธกิจของ DPA ที่พร้อมจะเข้าสู่ยุคบริการแบบ ``ดิจิทัล``

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ งานสัมมนาประจำปี 2565 ``บอกลากันทีโควิด เพราะชีวิตต้อง Move On``

ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันที่ 15 มกราคม 2565 TIBD ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านกิจกรรมทางการเงินหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ “บอกลากันทีโควิด เพราะชีวิตต้อง Move On” สำหรับลูกค้าของบริษัทได้เข้ามาร่วมฟังกลยุทธ์การลงทุน Q1/2565, วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค และวิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นฐานในการลงทุน

จัดประชุมออนไลน์ ``การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564``

ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำกัด

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 TIBD ได้มีโอกาสจัดประชุมออนไลน์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำกัด ซึ่งเป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Facebook Live และ Zoom Meeting สำหรับสมาชิกสามัญของสหกรณ์ทั้งหมด 12 เขตอำเภอ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าฟังรับทราบผลการดำเนินการ และร่วมลงมติความเห็นในการประชุม และร่วมจับรางวัลผ่านระบบให้กับสมาชิก

จัดประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ
``2022 ANNUAL SUPLIER``

ร่วมกับ บริษัทมิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จํากัด

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 TIBD ได้มีโอกาสจัดประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ ``การประชุม ผู้ส่งมอบประจำปี 2022 (2022 ANNUAL SUPPLIER)`` ของ บริษัทมิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จํากัด บริษัทในเครือของ Mitsui Kinzoku ACT Corp. แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีการผลิตชุดอุปกรณ์ล็อคประตูรถยนต์ โดยร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ และไลฟ์สตรีม ในหัวข้อ
``ทำอย่างไร? เราจึงจะแก้ไขคุณภาพน้ำได้อย่างยั่งยืน``

ร่วมกับ บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด

MATSUI
MATSUI
MATSUI

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 TIBD ได้มีโอกาสจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ร่วมกับ บริษัท มัตซุย (เอเซีย) จำกัด ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก โดยอบรมผ่านระบบ Facebook Live และ Zoom Meeting ในหัวข้อ ``ทำอย่างไร? เราจึงจะแก้ไขคุณภาพน้ำได้อย่างยั่งยืน``
สมาคมนักบริหารพัสดุ

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ
``โครงการจัดอบรมความรู้หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อข้าราชการของหน่วยงานความมั่นคง และ บุคคลทั่วไป``

ร่วมกับ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 TIBD ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ใน``โครงการจัดอบรมความรู้หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อข้าราชการของหน่วยงานความมั่นคง และ บุคคลทั่วไป`` ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นการบรรยายมอบความรู้ ให้แก่ข้าราชการของหน่วยงานความมั่นคง และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 คน ในเรื่อง ``แนวทางปฏิบัติใหม่ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน และการบริหารสัญญาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด``

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ
``Global Leader Talk``

ร่วมกับ Tiger Academy

TIBD ได้มีโอกาสจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ร่วมกับ Tiger Academy ในรายการ Global Leader Talk ซึ่งได้รับเกียรติจาก Global Leader หลายท่านที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดแง่มุม ความคิด ความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในระบบ Zoom Meeting โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมขึ้น 2 ครั้ง ทั้งในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ได้รับเกียรติจากดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา และคุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ปรัชญา ความคิด ชีวิตผู้นำ” กล่าวถึงมุมมองสู่ความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจสหพัฒน์ และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้รอบรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ที่จะมากล่าวถึงปรัชญาความคิดและมุมมองด้านความคิดของท่าสีจิ้นผิง

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ การนำร่องอบรมหลักสูตร
``Emotional Wellness Program``

ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

TIBD ได้มีโอกาสจัดอบรมออนไลน์ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ การนำร่องอบรมหลักสูตร
``Emotional Wellness Program`` โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 และ 14 – 15 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกลุ่มพิเศษ หรือเด็กและเยาวชนกลุ่มเฉพาะ และด้านการบริหารจัดการการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน อีกทั้งหลักสูตรยังมุ่งเน้นในการสร้างเสริมสมรรถนะทางจิตใจให้กับบุคลากรผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดที่เข้าร่วมอบรม มีความพร้อมและความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23

ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันที่ 30 กันยายน 2564 TIBD ได้มีโอกาสจัดเสวนาออนไลน์ ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ในกิจกรรมวันทางทะเลโลก ประจำปี 2564 ‘คนประจำเรือ: หัวใจแห่งอนาคตของการขนส่งทางน้ำ’ ผ่านระบบ Zoom Meeting และการประกวดสุนทรพจน์ออนไลน์ ในหัวข้อ “SEAFARERS : AT THE CORE OF SHIPPING’S FUTURE” ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนด
กรมเจ้าท่า

จัดประกวดสุนทรพจน์ออนไลน์

ร่วมกับ กรมเจ้าท่า

ในวันที่ 24 กันยายน 2564 TIBD ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 23และการเสวนาพิเศษ “CFO As A Business Partner To CEO” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฟังได้ติดตามแนวคิดและประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและการบัญชี ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ``การติดตามประเมินผล โครการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน``

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ
``ธุรกิจเกิดได้ไม่ต้องลงทุน(เอง)``

ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

TIBD ได้มีโอกาสจัดสัมมนาออนไลน์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ในหัวข้อ ``ธุรกิจเกิดได้ไม่ต้องลงทุน(เอง)`` ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเหล่าผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือ Startup ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มองหาช่องทางในการทำธุรกิจให้เจริญเติบโต รวมถึงไอเดียในการขับเคลื่อนธุรกิจและการทำธุรกิจยุคหลังโควิด-19

ปรึกษาทีมงานเพื่อวางแผนการจัดประชุมหรือสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar กับเรา คลิ๊ก

หรือ โทร 097-297-1777, 062-494-1516

ติดตามผลงานผ่านช่องทางอื่นได้ที่:

สอบถามเกี่ยวกับบริการจัดสัมมนาออนไลน์

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด