บริการสร้างนวัตกรรมขั้นสูง

เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจในทุกวันนี้ต่างก็แข่งขันกันด้วยการสร้างความแตกต่างและพัฒนาให้ดีกว่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ Deep Tech ก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่การเป็นผู้นำคู่แข่งในตลาด ป้องกันจากการโดนลอกเลียนแบบ ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมขั้นสูง  เราพร้อมที่จะช่วยคุณด้วยบริการสร้างนวัตกรรมขั้นสูงของเราที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการวิจัย และผู้มีความรู้ในด้านนวัตกรรมที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณสำหรับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Biochemistry

การพัฒนานวัตกรรมสารอกฤทธิ์ในเครื่องสำอาง

เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์จำเป็นจะต้องหาหนทางที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพของแบรนด์ จากการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อพัฒนาสารสกัดสู่สารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางซึ่งจะเป็นการปลดล็อคการนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของคุณ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง

TIBD พร้อมด้วยทีมนักวิจัย มีความตั้งใจที่จะวิจัยและพัฒนาสารสกัดที่ได้จากสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพได้อย่างตรงจุด อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยกับผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาสูตรตำรับเน้นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีนวัตกรรม และส่งเสริมงานวิจัยสมุนไพรไทย

บริการทดสอบและวิเคราะห์สารสำคัญ

การทดสอบและวิเคราะห์สารสำคัญเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสกัดก่อนการนำไปใช้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ทราบผลลัพธ์ของสารสำคัญว่าออกฤทธิ์อย่างไรเมื่อนำไปใช้งาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หลังจากการทดสอบและวิเคราะห์สารสำคัญ ท่านจะได้รับเอกสารเพื่อแสดงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อนำสารไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

Machine-Technology

เครื่องจักร และระบบการผลิต IOT

การลดความสูญเปล่าในธุรกิจเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับกระบวนการผลิต และเครื่องจักรนั้นก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสำคัญที่มีผลต่อการผลิตโดยตรง สำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างเครื่องจักรที่มีนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ TIBD สามารถช่วยออกแบบและสร้างเครื่องจักรด้วยนวัตกรรมขั้นสูง ( Deep Tech) ได้ตามความต้องการของคุณแบบครบวงจร

สอบถามเกี่ยวกับบริการสร้างนวัตกรรมขั้นสูง

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด