TIBD Experts

คุณณัชพล สมรักษ์

คุณณัชพล สมรักษ์

ผู้เชี่ยวด้านการจัดการระบบการผลิต การออกแบบเครื่องจักรนวัตกรรม และวางแผนการผลิต
Wuttipong Panitsetakorn

อาจารย์วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

อาจารย์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วางแผน บริหารจัดการ IP และพัฒนาธุรกิจ
สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

คุณสุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ ผู้มีประสบการณ์ในวางแผนระบบบริหารคุณภาพมากกว่า 20 ปี
สุชาดา ปาเตีย

คุณสุชาดา ปาเตีย

นักยุทธศาสตร์องค์กร การวางโครงสร้างบุคลากร และนักลงทุนสัมพันธ์
mattawan

คุณมัทวัน หิรัญจันทร์สุข

อาจารย์ ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา