งานสัมนนา “เปิดเส้นทางธุรกิจสุขภาพและความงามสู่ความสำเร็จในตลาดยุโรป : Health and Beauty Roadmap To EU Market”

จบไปแล้วกับงานสัมนนา “เปิดเส้นทางธุรกิจสุขภาพและความงามสู่ความสำเร็จในตลาดยุโรป : Health and Beauty Roadmap To EU Market” ที่บริษัท เทคโนพรีเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด (Technopreneur International Business Developer Co., Ltd. : TIBD​) จัดร่วมกับ Business France จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ที่ผ่านมา