การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ‘สารต้องห้าม’ และ ‘ สารควบคุม’ I QBP Podcast Ep.9

  • 14 มี.ค. 2023

  เมื่อโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นไม่ว่าจะสังคม การใช้ชีวิต การทำงาน ไม่เว้นแม้แต่กฎหมายก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามๆ กัน ซึ่งในสายงานนักบริหารคุณภาพคือจะต้องใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย จะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และถือเป็นการทำผิดต่อหลักกฎหมายอาญา ใน Ep.9 นี้พี่วุฒิและพี่พรจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมสุภาพและความงาม รวมถึงแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ

  การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่นักบริหารคุณภาพต้องให้ความสำคัญ

  ทำไมนักบริหารคุณภาพถึงต้องตามทันทุกข่าวสาร เนื่องจากหากเกิดการปรับแก้ไขกฎหมายครั้งนึงนั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจเลยทีเดียว เพราะจะต้องรีบเตรียมรับมือกับกฎหมายใหม่ให้ทัน และปรับนโยบายในการดำเนินงานต่างๆ นักบริหารคุณภาพจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องให้ความสนใจกฎหมาย ติดตาม อัพเดตข่าวสารตลอดเวลา ทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากข้อกฎหมายที่มีการปรับแก้ในไทยส่วนใหญ่จะเป็นการปรับแก้ไปตามระเบียบจากต่างประเทศ เช่น ข้อมูลความปลอดภัยจากกลุ่มประเทศ EU ที่ประกาศสั่งห้ามใช้สารพาราเบนในเครื่องสำอาง ต่อมาในประเทศไทยจึงมีการปรับแก้ไขพรบ.เรื่องสำอางใหม่ตาม ดังนั้น การอัพเดตติดตามข่าวสารจึงถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของนักบริหารคุณภาพ

  แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อองค์กรต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับแก้นโยบายตามข้อกฎหมายใหม่ นักบริหารคุณภาพจะยึดข้อกำหนดข้อหนึ่งของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือ Change management เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่รวมไปถึง การวางแผน การวางระบบงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทุกครั้งที่เปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานและองค์กร หรือมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง ต้องมีการวางแผนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้น นักบริหารคุณภาพจะต้องรู้ก็คือเราจะเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนด้วยวิธีไหนถึงจะดีที่สุด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจไปต่อได้อย่างยั่งยืน

  QBP Podcast

  HOST

  สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

  นักบริหารคุณภาพ

  ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO

  วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

  ผู้ร่วมก่อตั้ง TIBD

  ที่ปรึกษาธุรกิจ

  สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่