บริบทของการ ‘บริหารคุณภาพ’ กับการสร้างโรงงาน ‘ระบบคุณภาพ’ ควรมาก่อนหรือหลัง?| QBP Podcast Ep.6

  • 10 มี.ค. 2023

  เจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนจะมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางโครงสร้างโรงงานที่มีความละเอียดซับซ้อน ให้ผลิตภัณฑ์ได้ผลิตจากโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับมาตรฐานโรงงาน เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและเป็นการการันตีว่ามีคุณภาพและไม่มีความเสี่ยงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยในยุคปัจจุบันที่การได้รับรองมาตรฐานคือหลักฐานของความปลอดภัยที่สามารถใช้ยืนยันคุณภาพในตัวสินค้าและใช้เป็นจุดขายได้ เจ้าของธุรกิจที่มีโรงงานผลิตและมีแผนที่จะขอการรับรองโรงงานจากอย.ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายของการก่อตั้งโรงงานอย่างเคร่งครัด

  แนวทางตีความข้อกำหนดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

  QMR จะต้องมีความเข้าใจในภาษากฎหมาย ที่จำเป็นต่อการตีความข้อกำหนดต่าง ๆ ด้วยโรงงานที่ก่อตั้งมาแล้วนั้นส่วนใหญ่มักพบปัญหาในขั้นตอนการขอใบอนุญาตรับรองโรงงาน เนื่องมาจากการตีความข้อกฎหมายผิด ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งโรงงานที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายได้ QMR จึงเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยในการประสานงานกับทางฝั่งอย. นำแบบที่วางไว้ไปปรึกษาและปรับแก้ตามคำแนะนำ ตรวจสอบเอกสาร วางโครงสร้างของโรงงาน จัดวางเส้นทางการทำงานโดยคำนึงถึงต้นทุนของเจ้าของธุรกิจเป็นที่ตั้ง

  จะทำอย่างไร! เมื่อโรงงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

  ในสมัยก่อนข้อกฎหมายของโรงงานผลิตเครื่องสำอางไม่ได้เข้มงวดมากนัก เจ้าของโรงงานหลายที่จึงไม่ได้ให้ความใส่ใจต่อการจัดตั้งโรงงานตามหลักที่กฎหมายกำหนดมากนัก ในปีหลังๆที่ผ่านมาของการปรับแก้กฎหมายด้วยพรบ.เครื่องสำอางฉบับใหม่ จึงพบว่าปัญหาของโรงงานส่วนใหญ่ที่มีโรงงานมาก่อนแล้วนั้นหลายแห่งไม่สามารถจดแจ้งและขอใบอนุญาตโรงงานได้ ส่งผลต่อการต่ออายุเลขอย.ของสินค้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขายสินค้าต่อได้ กระทบต่อการสร้างรายได้ของกิจการ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขโครงสร้างภายในโรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด รวมไปถึงเส้นทางการไหลของกระบวนการทำงานที่ต้องเป็นไปตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

  ผู้ช่วยประหยัดต้นทุน แบบถูกข้อกำหนด GMP

  การเตรียมพร้อมหรือปรับแก้โครงสร้างเพื่อการทำระบบคุณภาพ ทางเจ้าของธุรกิจอาจมีความกังวลในส่วนของต้นทุนที่จะต้องนำมาใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้ที่อาจจะมากเกินไป แต่อย่าลืมว่านี่คือการลงทุนเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว หากเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อสร้างโรงงานจะช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในส่วนนี้ไปได้มาก ดีกว่าต้องคอยปรับแก้ไปทีละขั้นตอนเมื่อพบเจอปัญหาทำให้การทำงานต้องหยุดชะงักจนก่อเกิดความสูญเสียทางธุรกิจ ซึ่งการที่จะทำตามข้อกำหนดให้ถูกต้องก็มีทางที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้ และ QMR คือผู้ที่จะต้องช่วยวางแผนและหาแนวทางแก้ไขนั้น โดยทั่วไปแล้วสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานที่ต่ำที่สุดได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ถ้าในอนาคตมีแผนที่จะขอรับรองมาตรฐานอื่น ๆ เช่น GMP Asean หรือ ISO ทางฝ่าย QMR จะต้องมีการวางแผนโดยคำนึงถึงข้อกำหนดที่ลงลึกและครอบคลุมมากกว่าเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขอการรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้นในอนาคต

  ผังองค์กรที่มั่นคง เริ่มจากวางรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่แรกเริ่ม

  ไม่ใช่เพียงแค่การวางเลย์เอ้าท์และโครงสร้างของพื้นที่เท่านั้นที่สำคัญ การวางผังองค์กรของบุคลากรก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญต่อการอนุมัติของหน่วยงานอย.ด้วยเช่นกัน เนื่องจากบุคลากรที่ทำงานเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น ในตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจก่อตั้งโรงงานมี 3 หน่วยงานหลักที่จำเป็นต่อเจ้าของธุรกิจจะต้องมีการแต่งตั้งหน่วยงานเหล่านี้ให้เข้ามาช่วยดูแลกำกับการทำงาน คือ

  1. ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR) ที่จะเข้ามาช่วยดูข้อกฎหมายด้านบุคลากร
  2. ก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง เข้ามาช่วยควบคุมการก่อสร้างโรงงาน
  3. นักบริหารคุณภาพ เข้ามาช่วยดูข้อหมายทางด้านโรงงาน ตั้งแต่แรกเริ่มเซ็ทสถานที่ตั้งโรงงาน วางแผนผังโรงงาน วางผังองค์กรตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง

   

  “ระบบคุณภาพคือความอยู่รอด ที่จะช่วยให้โรงงานเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

  QBP Podcast

  HOST

  สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

  นักบริหารคุณภาพ

  ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO

  วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

  ผู้ร่วมก่อตั้ง TIBD

  ที่ปรึกษาธุรกิจ

  สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่