นักบริหารคุณภาพตำแหน่งสำคัญที่ถูกลืมในโลก SME | QBP Podcast Ep.0

  • 29 มี.ค. 2022
  นักบริหารคุณภาพ คือ หนึ่งในตำแหน่งสำคัญในองค์กรที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ โดย QBP Podcast คือช่องที่    “พี่วุฒิ” วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร ผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสำอางในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม จะมาสัมภาษณ์ “พี่พร” สุริยาภรณ์ ฉันทกุล ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในบทบาทของการเป็นนักบริหารคุณภาพ หรือ ที่รู้จักกันในตำแหน่งที่เรียกว่า QMR ให้ทุกคนได้รู้จักอาชีพในสายงานนี้มากขึ้น

  จากแรงบันดาลใจสู่การเปิดช่อง QBP Podcast “พอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของนักบริหารคุณภาพ”

  พี่พรเล่าว่าเคยมีโอกาสได้ไปฟังวิทยากรที่มีชื่อเสียงท่านนึง ในเรื่องของ HRBP (HR Business Partner) ตำแหน่งงานที่มากกว่าการเป็นแค่ HR ที่ทุกคนรู้จักกัน ไม่ใช่แค่การทำงานเป็น Admin อย่างเดียว แต่ยังเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่จะต้องบริหารคนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร จึงได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจแก่พี่พรที่คิดอยากจะสร้างตำแหน่ง Quality Business Partner (QBP)  ขึ้นมา เพื่อให้นักบริหารคุณภาพได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับองค์กร และจากประสบการณ์ของพี่วุฒิ ที่ได้ทำงานในสายงานธุรกิจเครื่องสำอางมาอย่างยาวนานจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งงานนักบริหารคุณภาพที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี จึงได้เกิดเป็นช่อง QBP Podcast “พอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของนักบริหารคุณภาพ” นี้ขึ้นมา

  จุดสูงสุดในสายงานนักบริหารคุณภาพในตำแหน่ง “QMR”

  ใน Career path ของสายงานนักบริหารคุณภาพมีหลายตำแหน่งงานย่อยที่แตกออกไปตามแต่หน้าที่หรือบริบทขององค์กรนั้น ๆ กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่จะมีทุกองค์กร โดยตำแหน่งงานย่อยของงานบริหารคุณภาพ มีดังนี้ QA (Quality Assurance) – การประกันคุณภาพ, QC (Quality Control)-การควบคุณภาพ, QI (Quality Improvement) – ปรับปรุงคุณภาพทั้งองค์กร และ QS (Quality System) – จัดทำระบบคุณภาพ เช่น ISO9001, ISO14001 และ ISO17025 เป็นต้น สำหรับพี่พรที่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้มานานทำให้ผ่านการทำงานมาหลายตำแหน่งงานแล้วตั้งแต่ QC-Production-QA-QI-QS จนในตอนนี้พี่พรได้ก้าวมาอยู่ในตำแหน่ง QMR (Quality Management Representative) ตัวแทนฝ่ายบริหาร จุดสูงสุดของสายงานนักบริหารคุณภาพ

  นักบริหารคุณภาพ ตำแหน่งงานที่มากกว่าแค่จัดทำเอกสาร ที่ทุกองค์กรต้องมี

  “นักบริหารคุณภาพมีหน้าที่ทำอะไร? ถูกจ้างมาแค่จัดการเอกสารเท่านั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้ในองค์กรก็ได้รึเปล่า?” คำถามจากพี่วุฒิที่ได้ถามพี่พรเพื่อไขข้อสงสัยถึงบทบาทหน้าที่ของนักบริหารคุณภาพ
  ปกติแล้วเมื่อบริษัทเริ่มมีการจัดตั้งธุรกิจและต้องการที่จะไปขอทุนสนับสนุน หรือความช่วยเหลือจากภาครัฐมักจะโดนถามคำถามที่ว่าธุรกิจของคุณมีระบบบริหารคุณภาพหรือไม่ และหากไม่มีก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือการสนับสนุน ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงต้องมีการจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรที่เหมาะสมต่อประเภทธุรกิจนั้นๆ ซึ่งนักบริหารคุณภาพ คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะเข้าไปช่วยเซ็ทระบบ จัดทำเอกสาร วางแผนกระบวนการ จัดอบรมพนักงาน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรจนได้รับการรับรองคุณภาพ การจะทำแบบนี้ได้นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองในด้านคุณภาพของผู้บริหารว่าให้ความสำคัญมากแค่ไหน เพราะนักบริหารคุณภาพมีทั้งแบบ Freelance และงานประจำ ซึ่งองค์กรไหนที่มีนักบริหารคุณภาพประจำในองค์กรจะช่วยให้การเซ็ทระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพนักงานจะเกิดเป็นความเคยชินจากการทำงานแบบ Routine จนกลายเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถบันทึกเอกสารจากการทำงานได้ตลอดเวลาควบคู่ไปกับหลักสำคัญของการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่พี่พรได้กล่าวออกมาก็คือ “เขียนในสิ่งที่ทำ และค่อยทำในสิ่งที่เขียน”

  โอกาสของคนที่อยากจะเข้ามาทำงานในสายงาน นักบริหารคุณภาพ

  พี่พรกล่าวว่า “ใครๆ ก็สามารถที่จะเป็น QMR ได้” ปกติแล้วจะเริ่มมาจากตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานคุณภาพ เช่น QC QA Production หรือแม้แต่ R&D ซึ่งมักเป็นตำแหน่งงานในฝั่งอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสำหรับใครที่จบมาทางสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ยิ่งมีโอกาสในการทำงานในตำแหน่งนี้เนื่องจากงานคุณภาพส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอุตสาหกรรมซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง อาหาร ยา หรือแม้กระทั่งการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ทำให้มีคำศัพท์เฉพาะที่คนที่เรียนมาหรือมีประสบการณ์จะเข้าใจได้ในทันทีทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ได้เร็วกว่าสาขาอื่น ๆ

  ค้นพบปัญหา องค์กรของคุณซุกอะไรไว้ใต้พรม

  เมื่อพี่พรก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดในตำแหน่ง “QMR” ทำให้พี่พรได้มีโอกาสทำงานทั้งในด้านงานคุณภาพและสายโรงงาน บางครั้งนอกจากจะได้รับบทบาทของQMR แล้วยังควบคู่ไปกับตำแหน่งผู้จัดการโรงงานไปด้วยกัน ทำให้พี่พรได้เรียนรู้กระบวนการทุกระบวนการของทุกฝ่ายในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคล ฝ่ายจัดซื้อ และอีกหลายๆฝ่ายยกเว้นฝ่ายบัญชีและการเงินที่เป็นฝ่ายที่มีบุคคลคอยดูแลตรวจสอบเฉพาะอยู่แล้ว ส่งผลให้พี่พรได้รู้จักและเข้าใจในทุกกระบวนการได้อย่างครอบคลุม ทั้งกลไก และกลยุทธ์ที่ธุรกิจต่างๆ ใช้ ทำให้สามารถวางแผนกระบวนการเพื่อจัดวางระบบคุณภาพให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ทั่วทั้งองค์กร และด้วยความที่มองเห็นทุกกระบวนการนี้เอง บ่อยครั้งจึงค้นพบปัญหาที่องค์กรนั้นๆ ซ่อนเอาไว้ เนื่องจากผู้ที่จะทำการตรวจรับรองได้นั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและระบบคุณภาพของอุตสาหกรรม ทำให้บางครั้งองค์กรไม่สามารถจ้างแค่ Inspector จ้างข้างนอกมาช่วยตรวจสอบได้ จึงจำเป็นต้องมีนักบริหารคุณภาพเข้ามาช่วยในส่วนนี้ อีกทั้งหากจะให้องค์กรมีระบบคุณภาพที่เข้มแข็ง พนักงานในองค์กรจะต้องมี Quality Awareness จิตสำนึกในการรักษาระบบคุณภาพด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  ณ วันนี้ องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อนำไปสู่การเข้าใจในกระบวนการและได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

  QBP PODCAST

  HOST

  สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

  นักบริหารคุณภาพ

  ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO

  วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรฐกร

  ผู้ร่วมก่อตั้ง TIBD

  ที่ปรึกษาธุรกิจ

  สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่