QMR อาชีพแกะดำในองค์กร

  • 9 มี.ค. 2023

สภาวะ “แกะดำ” คือคำเปรียบเปรยถึงคนที่แปลกแยกหรือแตกต่างจากเพื่อน ๆ ในกลุ่ม คน ในองค์กรเดียวกัน ทำให้ดูไม่เข้าพวก ใน Ep. นี้ พี่พรและพี่วุฒิ จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในฐานะที่เป็นนักบริหารคุณภาพ ว่าได้พบเจออะไรบ้าง ทำไมถึงเปรียบเปรย QMR ว่าเป็นอาชีพที่เป็นแกะดำในองค์กร และพี่พรได้ทำการรับมืออย่างไรกับปัญหานั้นอย่างไร

หน้าที่ของแกะดำ ที่ถูกเพื่อนร่วมงานหลีกเลี่ยงในองค์กร

QMR มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจเช็คการทำงานเพื่อค้นหาจุดบกพร่องและเสนอแนวทางเพื่อทำการแก้ไข แต่ในการทำงานนั้น พี่พรเล่าว่าด้วยหน้าที่หลักคือการตรวจสอบ พนักงานส่วนใหญ่เลยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทำงานเพราะใครจะไปอยากยอมรับว่างานที่ทำนั้นมีจุดบกพร่อง หรือข้อผิดพลาด ซึ่งต้องมีการแก้ไขมากมาย และปรับปรุงมากมายตามมา ทำให้เกิดความไม่ชอบใจ และไม่ให้ความร่วมมือ จนเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในที่ทำงาน

จุดเปลี่ยนความคิดของการทำงานในองค์กร

“มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คนมาชอบเราทั้งหมด เรามาเพื่อทำงานแค่ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด” เพียงแค่มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองต่อไป และสนับสนุนทีมให้สามารถเติบโตในตำแหน่งงานที่เหมาะสม เพื่อยกศักยภาพขององค์กรให้เติบโตขึ้น หากมัวแต่กังวลกับความคิดของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อตนเองจนส่งผลถึงการทำงาน คุณก็คือคนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พี่พรจึงมุ่งมั่นทำงานในส่วนของตนเองให้ดี จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทุกคนให้ได้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจาก QMR ที่ทุกคนหลีกเลี่ยง

แนวคิดที่ขอส่งต่อ สู่มุมมองของเด็กรุ่นใหม่

ในทุกทุกการทำงานจะเป็นบทเรียนที่สอนให้ทุกคนได้ตกผลิกความคิดและนำประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน พี่พรที่ผ่านประสบการณ์ในตำแหน่งงานคุณภาพจึงขอฝากแนวคิดให้แก่ผู้ฟัง ดังนี้

  1. ให้ระลึกไว้เสมอว่าไม่มีใครมาชอบเราทั้งหมด เราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับองค์กร และทุกคนจะเริ่มยอมรับเราเอง เพียงมั่นใจว่างานที่ทำอยู่นั้นเป็นประโยชน์ก็ให้ทำต่อไป
  2. ทุกที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเปลี่ยนงานไปกี่ทีก็เจอปัญหา ไม่ว่าจะมากน้อยก็ตาม ให้คุณมองว่าปัญหานั้นคือสิ่งที่ดีทำให้ได้เปิดมุมมองพัฒนาตนเองเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ
  3. “คุณภาพคือความอยู่รอดของธุรกิจ” ไม่มีหน่วยงานคุณภาพธุรกิจของคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จ

QBP Podcast

HOST

สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

นักบริหารคุณภาพ

ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรบาน ISO

วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

ผู้ร่วมก่อตั้ง TIBD

ที่ปรึกษาธุรกิจ

สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

TIBD YOUTUBE