Zero to Hero แนวคิดการทำงานเพื่อรับมือกับความดราม่าในองค์กร | QBP Podcast Ep.2

  • 19 พ.ค. 2022

  การทำงานในองค์กร การทำงานร่วมกันกับหลายๆฝ่าย เลี่ยงไม่ได้เลยที่อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในหน้างาน เพราะมนุษย์คือ สิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจ สำนึก และความคิดเป็นของตนเอง 100 คน 100 ความคิด ดังนั้น ด้วยความคิดที่ต่างกันเมื่อได้มาทำงานร่วมกันในสังคมเดียวกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ ทั้งในเรื่องส่วนบุคคล หรือในการทำงาน ใน Ep. ที่ 2 นี้ พี่พร และ พี่วุฒิ จะมาเล่าถึงดราม่าที่เกิดขึ้นในสายงานของนักบริหารคุณภาพที่พี่พรได้เผชิญมาเพื่อบอกเล่าประสบการณ์และแนวคิดให้ทุกคนได้รับฟัง

  ประสบการณ์ดราม่าในสายงานนักบริหารคุณภาพ

  ด้วยพี่วุฒิมีประสบการณ์ในการทำงานมากมายจึงมีประสบการณ์ที่เคยพบเจอกับ Conflict ในการทำงาน จึงเกิดคำถามกับพี่พร คือ ”อยากรู้ว่าเมื่อต้องทำงานในสายงานนักบริหารคุณภาพต้องเจอกับดราม่าอะไรบ้าง”

  อาชีพในสายงานนักบรหารคุณภาพ อย่าง QA QC และ QMR นั้นมีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆ เพื่อที่จะทำให้งานนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากที่สุด เสนอแนะทางในการพัฒนา หรือสามารถเสนอแผนที่จะช่วยลดต้นทุน ซึ่งการที่จะเข้าไปพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเดิมที่ทำมานานนั้น ส่วนมากมักจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ หรือโดนทดสอบความสามารถจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ  ซึ่งคุณจะต้องแสดงให้เห็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้ได้

  บทบาทของผู้บริหาร ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพัฒนาองค์กร

  บริษัทที่ต้องการพัฒนาเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า เปิดรับข้อคิดเห็น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การที่จะได้รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานนั้นๆ จะต้องได้รับใบรับรอง ซึ่งพี่พรก็เคยมีประสบการณ์ที่เคยได้รับจ้างให้เข้าไปพัฒนาองค์กรนั้นๆจนได้รับใบรับรองมา โดยในการพัฒนาในแต่ละส่วนนั้นในแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนด กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนผู้บริหารต้องเห็นชอบและให้การสนับสนุน และให้ความร่วมปฎิบัติตามบริบทข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการทำงานของ QMR ให้สามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  Zero to Hero แนวคิดรับมือกับความดราม่าในองค์กร

  “Zero to Hero” คือคำพูดที่พี่พรได้ยินจากหนึ่งในผู้บริหารที่เคยได้ร่วมงาน ในการทำงานในสายงานนักบริหารคุณภาพไม่ใช่แค่ตรวจหน้างานเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา ยังรวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสาร ดำเนินขั้นตอนติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องพบเจอปัญหาในการทำงานบ้าง เพราะแต่ละองค์กรก็มีการจัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมที่แตกต่างกัน QMR จะเข้าไปมีบทบาทตรงนั้นในทุกจุดเพื่อให้ม่นใจได้ว่าในทุกกระบวนการผ่านการรับรอง พี่พรกล่าวว่าบางครั้งก็ต้องเริ่มใหม่หมด เพราะองค์กรนั้นไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเลย ซึ่งพี่พรต้องเข้าไปแก้ไขวางรากฐานตั้งแต่เริ่มจากศูนย์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพี่พรก็มีแอบหัวร้อนบ้าง แต่ “Zero to Hero” คือคำพูดที่หยุดพี่พรให้เปิดมุมมองใหม่และยึดเป็นแนวคิดในการทำงาน และนำมาถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องที่ได้เข้ามาทำงานในสายงานนี้ด้วยกัน ในประโยคที่ว่า “ไม่ว่าคุณจะทำงานหน้าที่อะไร ถ้าคุณทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดมันก็จะดีที่สุด”

  QBP PODCAST

  HOST

  สุริยาภรณ์ ฉันทกุล

  นักบริหารคุณภาพ

  ผู้เชี่ยวชาญระบบมาตรฐาน ISO

  วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

  ผู้ร่วมก่อตั้ง TIBD

  ที่ปรึกษาธุรกิจ

  สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่