การคัดเลือกสารสำคัญเพื่อสร้างความเเตกต่างเหนือคู่แข่งให้กับแบรนด์ – Bioactive Compound Screening

สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

TIBD YOUTUBE