การระดมทุนเพื่อธุรกิจ

หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจ พัฒนาโครงการ หรือขยายกิจการ มีไอเดียแต่เงินทุนไม่เพียงพอ และอยากที่จะระดมทุนจากภายนอก ในการค้นหานักลงทุนและการเจรจาเงื่อนไขการร่วมทุนนั้น เป็นกระบวนการที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน จึงต้องมีการเตรียมข้อมูลเสนอให้ผู้ลงทุนมีความสนใจ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ทั้งเอกสาร และข้อมูลที่จำเป็นต้องมีนั้นมีอะไรบ้าง TIBD เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่เหล่าผู้ประกอบการ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายการระดมทุนและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
Funding

บริการเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน

การระดมทุนสำหรับธุรกิจเป็นวิธีการเพิ่มทุนสำหรับธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมที่ต้องการขยายกิจการ โดยการเรี่ยไรเงินจำนวนเล็กน้อยจากคนจำนวนมาก ในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่เลือกที่จะทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์ม  หรือเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการช่วยระดมทุนมากกว่าใช่วิธีการระดมทุนแบบเดิม ๆ เช่น เงินกู้ธนาคารหรือเงินร่วมลงทุน การระดมทุนสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายตัว การตลาด หรือการเปิดตัวแนวคิดธุรกิจใหม่ สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจคือการพิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์ของการระดมทุนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเปิดตัวแคมเปญ เนื่องจากไม่มีการรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จ และกระบวนการนี้อาจใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดการ ด้วยบริการของ TIBD เราจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสู่การระมดมทุนได้อย่างมั่นใจ พิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิด และช่วยให้คุณสามารถวางแผนการะดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

การมีแผนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการระดมทุน เนื่องจากจะช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของธุรกิจ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการระดมทุน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการเขียนแผนธุรกิจคำนึงถึงองค์ประกอบที่ถูกต้องที่จะมีในการเขียนแผนธุรกิจ อย่างละเอียด และรอบคอบ ที่สามารถใช้เป็นแผนดำเนินงานและสำหรับเสนอเพื่อขอระดมทุน หรือการขอกู้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

 

Business-plan
Canvas_TIBD

วางโมเดลแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)

Business Model Canvas เป็นการแสดงภาพของโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสามารถออกแบบ ท้าทาย และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนได้ เนื่องจากมองเห็นทั้งโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบหลักของธุรกิจ เช่น คุณค่า กลุ่มลูกค้า ช่องทาง ความสัมพันธ์กับลูกค้า สายธารรายได้ ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุน ด้วยภาพรวมของโครงสร้างนี้ทำให้มองเห็นภาพรวม และคุณค่าทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น สำหรับนำเสนอแก่ผู้ลงทุนได้อย่างชัดเจน

การประมาณการทางการเงิน (Financial Projection)

ประมาณการทางการเงินสำหรับธุรกิจการระดมทุนอาจซับซ้อน เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของตลาดเป้าหมาย งบประมาณการตลาด กลยุทธ์การกำหนดราคา และระดับการแข่งขัน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจและการตัดสินใจได้ โดยปกติแล้วการประมาณรายได้นักลงทุนอาจดูแนวโน้มการเติบโตของรายได้ประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า และมีการลงลึกรายละเอียด เช่น รายได้ ต้องรู้ว่ารายได้มาจากผลิตภัณฑ์ไหนเป็นหลัก และแนวโน้มผลิตภัณฑ์จะขายได้ดีหรือไม่ อะไรเป็นปัจจัยบ่งบอกว่าจะขายได้ดี เป็นต้น

รายละเอียดการนำเงินลงทุนไปใช้ (Detail on Fund Raising)

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในธุรกิจล้วนตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ทางฝั่งธุรกิจที่ระดมทุนควรมีข้อมูลโครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เงินทุน และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะลงทุนหรือไม่ และยังช่วยสร้างความไว้วางใจและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการระดมทุน

ความร่วมมือระหว่าง

TIBD

สอบถามเกี่ยวกับบริการระดมทุนเพื่อธุรกิจ

กรอกข้อมูลของคุณในแบบสอบถามด้านล่างเพื่อติดต่อเรา ทางเราจะตอบกลับให้เร็วที่สุด