ทางออกใหม่สำหรับบริษัทที่ไม่มี QMR – Surveillance Audit

สามารถติดตามช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

TIBD YOUTUBE